Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Aprilie, 2018

Planuri

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Pentru o mai bună informare a participanților la piețele de comunicații electronice și de servicii poștale, ANRCETI publică, la finele fiecărui an, pe pagina sa web oficială, Planul său de activitate și Programul de elaborare al actelor de reglementare pentru anul următor, acte aprobate de Consiliul de Administraţie. Aceste documente concretizează principalele activități și măsuri de reglementare preconizate pentru anul respectiv, subiectele și termenele de elaborare și adoptare a actelor de reglementare planificate.

Planul de activitate al ANRCETI pentru anul 2017 poate fi consultat în sub-secțiunea Plan 2017.

Programele de elaborare ale actelor de reglementare sunt întocmite de către ANRCETI în temeiul legislației în vigoare și al prevederilor Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016, și au scopul de a asigura transparența în procesul decizional din cadrul instituției și de a facilita participarea părţilor interesate la acest proces.

Programul de elaborare al actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2018 poate fi consultat în sub-secțiunea Program 2018. Programul respectiv pentru anul 2017 poate fi accesat aici.

Ultima actualizare: 3/04/2018