Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Decembrie, 2018

Spectrul de frecvenţe radio (SFR)

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Conform Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, cu modificarile și completările ulterioare (în continuare: Legea 241/2007), spectrul de frecvenţe radio este o porţiune a spectrului electromagnetic care cuprinde undele radio ale căror frecvenţe sînt situate între 9 kHz şi 3000 GHz. Canalele şi frecvenţele radio sunt resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului. Reglementarea utilizării spectrului de frecvenţe radio este dreptul exclusiv al statului şi se realizează în condiţiile legii, prin efectuarea unor măsuri economice, organizatorice şi tehnice menite să asigure utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio pentru necesităţile persoanelor fizice şi juridice, autorităţilor administraţiei publice, apărării, securităţii naţionale, asigurării ordinii publice şi să accelereze implementarea tehnologiilor noi de radiocomunicaţii..

Repartizarea benzilor de frecvenţe pentru serviciile de radiocomunicaţii, precum şi condiţiile de utilizare a acestora sunt stabilite de Tabelul naţional al atribuirii benzilor de frecvenţă (TNABF), aprobat de către Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio a Republicii Moldova.

Spectrul de frecvenţe radio include următoarele categorii de utilizare a benzilor de frecvenţă radio:
a) utilizare guvernamentală (apărarea şi securitatea naţională, protecţia civilă, poliţia);
b) utilizare neguvernamentală;
c) utilizarea partajată a categoriilor susmenţionate.

Instituția Publică ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și Securității Cibernetice”, este organul central de specialitate care asigură gestionarea tehnică a spectrului de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală. Alocarea și asignarea canalelor sau frecvențelor radio pentru utilizarea neguvernamentală sau partajată pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice sunt atribuții ale Agenției.

Conform Legii 241/2007, administrarea spectrului de frecvenţe radio pentru utilizare neguvernamentală se realizează de către organul central de specialitate (Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova), iar asignarea canalelor sau frecvenţelor radio pentru utilizare neguvernamentală, în special pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, se efectuează de către autoritatea de reglementare (Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei).

Canalele/frecvenţele radio pot fi utilizate cu respectarea obligatorie a condiţiilor de utilizare a acestora, după cum urmează:
a) în baza licenţei de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio – în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice;
b) în baza regimului de autorizare generală – în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice;
c) în baza permisului tehnic – în scopul utilizării staţiilor de radiocomunicaţii pentru necesităţi individuale şi corporative;
d) fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio sau a permisului tehnic şi fără a fi supuse regimului de autorizare generală - în scopul utilizării echipamentelor cu rază mică de acţiune (SRD) pentru necesităţi individuale şi corporative.

Informaţii suplimentare la tel: 022-251-315, e-mail: aliona.morari@anrceti.md.

Ultima actualizare: 29/05/2018