Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Martie, 2017

Proiecte în derulare

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Nr.
Titlul documentului
Perioada de consultare pe site-ul Agenţiei  
Etape de definitivare a documentului
1. 1) Proiectul de analiză a pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă (Piaţa 3), iterația 4 word:  pdf:  
2) Proiectele de hotărâre ale CA privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă (Piaţa 3), iterația 4.
21.02.2017 – 21.03.2017 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
2. Proiectul de hotărâre al CA privind contracararea terminației neautorizate a traficului telefonic originat în rețelele de comunicații electronice din străinătate word:  pdf:   15.02.2017 – 15.03.2017 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
3. 1) Proiectul de hotărâre al CA pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 79 din 17 aprilie 2009 privind reglementarea furnizării serviciilor prin numere cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice word:  pdf:  
2) Proiectul de hotărâre al CA pentru modificarea pct.14 din Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.11 din 07 aprilie 2010 word:  pdf:  
14.02.2017 – 14.03.2017 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
4. Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de soluţionare a litigiilor ce intă în competența ANRCETI: word:    pdf:  20.06.2016 – 08.07.2016 La etapa de înregistrare la Ministerul Justiţiei al R. Moldova şi publicare în Monitorul Oficial

Notă:
Proiectele plasate în secţiunea “Proiecte în derulare“ reprezintă versiuni preliminare ale unor acte de reglementare care urmează să fie aprobate de CA al ANRCETI. Documentele adoptate de CA al ANRCETI pot fi accesate pe site-ul Agenţiei, în secţiunea Hotărâri ale Consiliului de administraţie din compartimentul „Legislaţie”.

Ultima actualizare: 22/03/2017