Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Aprilie, 2017

Consultări pe pagina web

Nr.
Titlul documentului
Remarcă
1. Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație privind termenul de reclamare și păstrare a trimiterilor poștale, expediate prin intermediul furnizorului de serviciu poștal universal word:  pdf:  

Data la care a început consultarea publică a documentului: 13.04.2017
Data limită pentru primirea recomandărilor: 12.05.2017
Proiectul este însoțit de o notă informativă
2. Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație cu privire la modificarea și completarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică word:  pdf:  

Data la care a început consultarea publică a documentului: 10.04.2017
Data limită pentru primirea recomandărilor: 10.05.2017
Proiectul este însoțit de o notă informativă

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări pe marginea proiectelor supuse consultării publice prin e-mail la adresa electronică: office@anrceti.md, cu menţiunea Consultări, prin fax la numărul: +373 22 22-28-85, prin poştă sau direct la sediul Agenţiei pe adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, R. Moldova.

-