Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Decembrie, 2018

Consultări pe pagina web

Nr.
Titlul documentului
Remarcă
1.
- Proiectul Analizei pieţei de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie, Iteraţia V (2018) word:  pdf: 
- Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de tranzit de trafic în reţe lele publice de telefonie word:  pdf: 

Data la care a început consultarea publică a documentului:
03.12.2018
Data limită pentru primirea recomandărilor: 21.12.2018
Proiectele sunt însoțite de o Notă informativă

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări pe marginea proiectelor supuse consultării publice prin e-mail la adresa electronică: office@anrceti.md, cu menţiunea Consultări, prin fax la numărul: +373 22 22-28-85, prin poştă sau direct la sediul Agenţiei pe adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, R. Moldova.

-