Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

11 Decembrie, 2018

Chișinăul va găzdui două evenimente ale Grupului reglementatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din țările Parteneriatului Estic

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În perioada 6 - 7 aprilie, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), în calitatea de președinte al Grupului reglementatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din țările Parteneriatului Estic (Grupul EaPeReg), organizează la Chișinău (Radisson Blu Leogrand Hotel), cu suportul Comisiei Europene (CE), un atelier de lucru și ședința plenară anuală a acestei organizații.

La ședința plenară anterioară ANRCETI a fost aleasă în funcția de președinte al Grupului EaPeReg pentru anul 2017, iar Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații din România (ANCOM) – în funcția de vicepreședinte. Cele două autorități sunt responsabile de gestionarea procesului de organizare și desfășurare a activităților Grupului EaPeReg planificate pentru anul 2017.

La cele două evenimente organizate la Chișinău și-au anunțat participarea responsabili din cadrul autorităților de reglementare din cele șase țări ale Parteneriatului Estic (PaE) și din statele membre ale Uniunii Europene, autorități care dețin statutul de membru al Grupului EaPeReg.

Conform agendei, participanții la ședința plenară urmează să discute și să aprobe raportul de activitate al Grupului EaPeReg pentru anul 2016, planul de acțiuni pentru anul 2017, foaia de parcurs pentru anii 2018 - 2019 și rapoartele de activitate ale grupurilor de lucru constituite de EaPeReg.

În cadrul atelierului de lucru, reprezentanții autorităților de reglementare din țările PaE, inclusiv R. Moldova, și din statele membre ale UE vor examina un studiu de analiză comparativă a serviciilor de acces la Internet în bandă largă (broadband) din țările PaE și vor discuta aspecte legate de reglementarea acestor servicii la nivel regional și european.

Grupul EaPeReg a fost constituit în anul 2012, la Chișinău, cu suportul UE. El are misiunea de a asigura schimburi de informații și experiență între reglementatorii în domeniul comunicațiilor electronice din țările PaE și UE, armonizarea cadrului juridic din statele PaE cu standardele UE și aplicarea celor mai bune practici europene de reglementare. Începând cu anul 2013, Grupul EaPeReg beneficiază de un proiect de asistență tehnică oferit de CE.

5 aprilie 2017

Informaţie prezentată de: Serviciul de informare și comunicare cu mass-media al ANRCETI
Ultima actualizare: 5/04/2017