Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Octombrie, 2018

Creștere ușoară a veniturilor obținute din vânzarea serviciilor de televiziune furnizate contra plată

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Potrivit datelor statistice estimative*, agregate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), pe piața serviciilor de televiziune (TV) furnizate contra plată (prin rețele de cablu TV și IP TV), în primul semestru al anului 2017, s-a înregistrat o creștere ușoară a volumului total al vânzărilor pe fundalul scăderii numărului de abonați la serviciile respective. Astfel, în primele șase luni ale anului curent, volumul vânzărilor serviciilor TV contra plată a crescut, comparativ cu perioada similară a anului 2016, cu 4,6% și a însumat 79 mil. lei, iar numărul total de abonați a scăzut, față de sfârșitul anului 2016, cu 3,1% și a alcătuit 262 mii.

Creșterea ușoară a veniturilor provenite din vânzarea serviciilor TV contra plată a fost determinată de sporirea vânzărilor realizate de furnizorii care operează rețele IP TV. Volumul acestor vânzări a crescut, comparativ cu aceiași perioadă a anului 2016, cu 16,9% și a însumat 36 mil. lei. Totodată, vânzările realizate de furnizorii rețelelor de cablu TV au scăzut cu 3,5% și au totalizat peste 43,3 mil. lei. Urmare a acestei evoluții, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) la serviciile TV contra plată a crescut cu 6,9% și a constituit 49,6 lei.

Diminuarea numărului total de abonați a fost cauzată de micșorarea bazei de abonați a operatorilor rețelelor de cablu, care s-a redus cu 5,9% și a totalizat 180,6 mii. În același timp, baza de abonați la rețele IP TV a crescut cu 3,7% și a alcătuit 81 mii. În consecință, rata de penetrare a serviciilor TV contra plată, raportate la 100 locuitori ai republicii, a scăzut cu 0,23 puncte procentuale (p.p.) și a alcătuit 7,37%.

Conform datelor prezentate ANRCETI de către 78 furnizori activi ai serviciilor TV contra plată, la 30 iunie 2017 69% din numărul total de abonați utilizau rețele TV prin cablu, iar 31% - rețele IP TV. Aceleași date arată că în prima jumătate a anului ponderea abonaților care recepționează semnalul TV în format digital a crescut cu circa 4 p.p. și a ajuns la 48,5%, iar ponderea celor care recepționează semnalul în format analogic a scăzut în aceiași proporție și a alcătuit 51,5%.

Potrivit estimărilor ANRCETI, la finalul semestrului I al anului, cei mai mari furnizori de servicii TV contra plată au deținut, în funcție de cifra de afaceri, următoarele cote de piață: Moldtelecom - 32%, Sun Communications - 24,2%, TV BOX - 13,1%. Cota cumulativă de piață a celorlalți furnizori a fost de 30,7%.

*Notă: Datele despre evoluția pieței serviciilor TV contra plată în pima jumătate a anului 2017 sunt estimative pe motiv că ANRCETI a fost nevoită, în situația când ”TV BOX” S.R.L. nu a prezentat raportul statistic pentru trimestrul II al anului 2017 să ia în calcul, la prelucrarea datelor, cifrele din raportul statistic al ”TV BOX” S.R.L. pentru trimestrul I al aceluiași an.

7 septembrie 2017

Ultima actualizare: 7/09/2017