Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

11 Decembrie, 2018

ANRCETI a publicat parametrii de calitate a patru tipuri de servicii de comunicaţii electronice măsurați de furnizori în trimestrul II al anului 2017

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a publicat astăzi pe pagina sa web oficială informaţiile privind valoarea parametrilor de calitate a serviciilor de telefonie mobilă, telefonie fixă, acces la Internet și de televiziune contra plată, parametri măsurați de furnizorii acestor servicii în trimestrul II al anului curent. Informaţiile respective au fost prezentate ANRCETI de 146 de furnizori activi pe piaţa serviciilor de comunicaţii electronice și sunt disponibile pe www.anrceti.md la adresa http://anrceti.md/parametri_calitate_trimestrial.

Prin publicarea acestor date ANRCETI asigură transparența indicatorilor de calitate a celor patru tipuri de servicii publice de comunicaţii electronice, oferind astfel consumatorilor acces la informații comparabile despre calitatea serviciilor respective.

Tot astăzi pe pagina web oficială a ANRCETI a fost publicat Raportul cu privire la rezultatele monitorizării parametrilor de calitate a serviciilor publice de comunicații electronice în trimestrul II al anului 2017. Autorii raportului precizează că în ultimele cinci trimestre numărul furnizorilor care își onorează obligația de măsurare, de prezentare la ANRCETI și de publicare a parametrilor de calitate a serviciilor pe paginile proprii de Internet se menține la o cotă relativ constantă. Astfel, în perioada martie – iunie 2017, dintre cei 151 de furnizori care au obligația respectivă, 146 – au măsurat și prezentat ANRCETI parametrii de calitate a serviciilor, 29 – au publicat informațiile vizate pe paginile proprii de Internet, iar cinci furnizori nu și-au onorat această obligație. Lista celor cinci furnizori se regăsește în raportul sus-menționat.

Obligația furnizorilor de a măsura și prezenta ANRCETI parametrii de calitate a serviciilor de telefonie mobilă, telefonie fixă, acces la Internet și de televiziune contra plată este stipulată în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 278 din 17.11.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului nr. 68 din 12.11.2015.

Conform hotărârii nominalizate, furnizorii au obligația să publice informaţia trimestrială privind valoarea măsurată a parametrilor de calitate pentru cele patru tipuri de servicii publice de comunicaţii electronice în oficiile comerciale şi/sau pe paginile proprii de Internet, până la data de 30 a lunii următoare trimestrului de gestiune şi să prezinte aceste informații ANRCETI cu 10 zile înainte de data publicării lor.

15 august 2017

Ultima actualizare: 15/08/2017