Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Noiembrie, 2017

Abonare la RSS

Noutăţi

15.02.2017

ANRCETI propune măsuri pentru contracararea terminației neautorizate a traficului telefonic originat în rețelele de comunicații electronice din străinătate

surveym.jpg

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) inițiază astăzi, 15 februarie, prin intermediul paginii sale de Internet, consultarea publică asupra unui nou proiect (.pdf) de Hotărâre a Consiliului său de Administraţie – privind contracararea terminației neautorizate a traficului telefonic originat în rețelele de comunicații electronice din străinătate. Proiectul prevede un set de măsuri ce urmează a fi luate pentru combaterea acestei practici frauduloase. Consultarea publică se va desfăşura până la 15 martie 2017, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentului respectiv.

Detalii
14.02.2017

ANRCETI anunță consultarea publică a proiectelor de modificare şi completare a două hotărâri ale Consiliului său de Administraţie

surveym.jpg

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi, 14 februarie, pe pagina sa web, spre consultare publică, proiectul (.pdf) pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 79 din 17.04.2009 privind reglementarea furnizării serviciilor prin numere cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice și proiectul (.pdf) pentru modificarea pct.14 din Hotărârea Consiliului nr. 11 din 07.04.2010 privind reglementarea accesului la serviciile publice de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul codurilor de acces „1600-1639”. Consultarea publică se va desfăşura până la 14 martie 2017, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectelor respective.

Detalii
13.02.2017

La 15 februarie expiră termenul limită de prezentare de către furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice a rapoartelor statistice pentru anul 2016

atentiee.jpg

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) atenţionează furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice asupra faptului că ei au obligaţia să prezinte ANRCETI, până la data de 15 februarie 2017, rapoartele statistice pentru anul 2016 privind evoluţia situaţiei pe segmentele de piaţă pe care activează.

Detalii
08.02.2017

Numărul furnizorilor care măsoară și raportează ANRCETI valorile parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice este în descreștere

quality250.jpg

Numărul furnizorilor care au măsurat și au raportat Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) valorile parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice în trimestrul IV al anului 2016, a scăzut cu 7% și a însumat 142 de furnizori. Aceste date se conțin în Raportul cu privire la rezultatele monitorizării parametrilor de calitate înregistrați în perioada respectivă și în informațiile privind valorile măsurate ale acestor parametri, publicate astăzi pe pagina web a ANRCETI, secțiunea Calitatea serviciilor.

Detalii
03.02.2017

Autoritățile de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice din R. Moldova și România își consolidează relațiile de cooperare

hs.jpg

La invitația Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), o delegație a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații din România (ANCOM) condusă de președintele acesteia, Cătălin Marinescu, a efectuat, săptămâna curentă, o vizită de lucru la ANRCETI, în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de conlucrarea celor două autorități în activitățile Grupului reglementatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din țările Parteneriatului Estic (Grupul EaPeReg) și de viitoarele acțiuni de cooperare între ANRCETI și ANCOM.

Detalii
17.01.2017

Numărul întreprinzătorilor intrați pe piața de comunicaţii electronice și piața de servicii poștale este în creștere

crestere_f.jpg

În anul trecut, 26 de persoane fizice și juridice, înregistrate în calitate de întreprinzători, au obținut, în baza notificărilor transmise Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), dreptul de a furniza rețele și servicii publice de comunicații electronice și 28 de întreprinzători  dreptul de a furniza servicii poștale. Persoanele în cauză, potrivit regulilor regimului de autorizare generală, au fost înscrise în Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice și, respectiv, în Registrul public al furnizorilor de servicii poștale, registre publicate pe pagina web oficială a ANRCETI.

Detalii
13.01.2017

Până la 20 ianuarie, furnizorii de comunicații electronice vor prezenta ANRCETI valorile măsurate ale parametrilor de calitate a serviciilor în trimestrul IV al anului 2016

quality250.jpg

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) amintește furnizorilor de servicii publice de comunicații electronice despre necesitatea de a prezenta ANRCETI, până la 20 ianuarie 2017, informațiile privind valorile măsurate în trimestrul IV al anului 2016 pentru patru tipuri de servicii: telefonie fixă, acces la Internet, telefonie mobilă și televiziune. Obligația respectivă este stipulată în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.278 din 17.11.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului nr. 68 din 12.11.2015.

Detalii

 

 
 

 
 

 
 

Calendar