Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Mai, 2024

Anunț 116xxx

ANUNȚ
privind deschiderea spre atribuire a numerelor naţionale scurte
116000, 116006, 116117 şi 116123

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă că numerele naţionale scurte 116000, 116006, 116117 şi 116123 sunt deschise în continuare spre atribuire, în temeiul Legii comunicaţiilor electronice nr. 241- XVI din 15 noiembrie 2007 și în conformitate cu actele subsidiare relevante. Numerele menționate sunt destinate pentru prestarea serviciilor cu caracter social, după cum urmează:
1. 116000 - Linia telefonică de urgenţă pentru copii dispăruţi
2. 116006 - Linia de asistență telefonică pentru victimele infracțiunilor
3. 116117 - Serviciul medical telefonic ce nu intră în categoria cazurilor de urgență
4. 116123 – Linia de asistenţă telefonică care oferă sprijin emoţional

Numerele sus-menționate vor fi atribuite de către ANRCETI în baza licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare respective.

Descrierea serviciilor:

116000  Linia telefonică de urgenţă pentru copii dispăruţi:
1) preia apeluri prin care se anunţă dispariţia unor copii şi le transferă poliţiei;
2) oferă îndrumare şi sprijin persoanelor în grija cărora se află copilul dispărut;
3) sprijină desfăşurarea investigaţiei.

116006  Linia de asistență telefonică pentru victimele infracțiunilor:
1) acordă victimelor infracțiunilor asistență psihologică în astfel de situații;
2) informează în legătură cu drepturile victimelor infracțiunilor și cu modalitățile de exercitare a acestor drepturi, precum și îndrumă către instituțiile care le pot sprijini;
3) oferă, în special, informații despre poliția locală și procedurile judiciare penale și aspecte legate de despăgubiri și asigurări;
4) oferă asistență pentru identificarea altor posibilități de sprijin.

116117  Serviciul medical telefonic ce nu intră în categoria cazurilor de urgență:
1) direcționează apelurile către serviciile medicale adecvate pentru probleme urgente, dar care nu pun în pericol viața, în special, dar nu exclusiv, în afara programului normal de lucru, în zilele de repaus săptămânal și în timpul sărbătorilor legale;
2) pune apelanții în legătura cu o persoană responsabilă de preluarea apelurilor care deține experiență și competență necesară sau direct în legătură cu un cadru medical calificat.

116123  Lina de asistenţă telefonică care oferă sprijin emoţional:
1) permite apelantului să beneficieze de o relaţie umană adevărată, în cadrul căreia este ascultat fără a fi judecat;
2) oferă sprijin emoţional apelanţilor care suferă de singurătate, care se află într-o stare de criză psihologică sau care se gândesc la suicid.

Condiţiile speciale de utilizare a numerelor 116000, 116006, 116117 şi 116123 sunt stabilite în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI Nr.19 din 12 iulie 2011, cu modificările ulterioare.

Accesul la numerele naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european cu caracter social de forma 116(xxx) este reglementat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 17 din 12.07.2011.

Depunerea cererilor:
Cererile de eliberare a licenţelor de utilizare a numerelor 116000, 116006, 116117 şi 116123 se transmit la adresa sediului ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD 2012, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Cererile urmează a fi completate și transmise conform Procedurii privind atribuirea numerelor naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european cu caracter social de forma 116(xxx), aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.18 din 12 iulie 2011.

Solicitanţii au obligaţia de a respecta şi demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor şi cerințelor aplicabile atît furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice, cît şi prestatorilor serviciilor de conţinut prevăzute în actele sus-menţionate.

Cererile vor fi evaluate conform Hotărârii ANRCETI privind stabilirea grilei de punctaj pentru evaluarea criteriilor de selectare a furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice, care vor obţine licenţe de utilizare a numerelor naţionale scurte de forma 116xxx nr.06 din 27 martie 2012, cu modificările ulterioare.

Taxe pentru eliberarea licențelor sau pentru utilizarea numerelor 116000, 116006, 116117 şi 116123 nu se aplică.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate sunt invitaţi să contacteze ANRCETI la adresa de contact sus-menţionată, la tel: +373 22251312, fax: +373 22222885, e-mail: office@anrceti.md. Persoană de contact: Ala Baidauz, şef adjunct Direcție Dezvoltare Reglementări a ANRCETI. 

Ultima actualizare: 21/06/2016