Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iunie, 2024

Portabilitatea numerelor

Portabilitatea numerelor de telefon reprezintă posibilitatea unui abonat de a-şi păstra, la cerere, numărul de telefon, atunci când îşi schimbă furnizorul de servicii publice de telefonie destinate publicului.

Implementarea portabilităţii numerelor în R. Moldova este prevăzută de Legea comunicaţiilor electronice, fiind considerată drept una din măsurile eficiente de asigurare a libertăţii de alegere a utilizatorilor finali şi de stimulare a concurenţei pe piaţa serviciilor publice de telefonie. În 2008, după intrarea în vigoare a legii menţionate, ANRCETI a constituit Grupul de lucru pentru implementarea portabilității numerelor, care a elaborat Concepția privind portabilitatea numerelor, document aprobat ulterior prin Ordinul ANRCETI nr.33/i din 30.04.2008.

În anul 2011, ANRCETI a elaborat Programul de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011 – 2013, care ulterior a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.52 din 30.06.2011.

În baza acestui Program ANRCETI a elaborat şi aprobat Regulamentul privind portabilitatea numerelor, care stabileşte principiile generale ale acestui proces, regulile de portare a numerelor şi de rutare a apelurilor, obligaţiile furnizorilor implicaţi în procesul de portare a numerelor, statutul bazei de date centralizate (BDC) şi modalitatea de selectare a administratorului BDC.

În august 2012, ANRCETI a  organizat un concurs internaţional, în urma căruia a desemnat drept câştigător al acestuia compania „MEDIAFON” UAB din Lituania. Aceasta a creat, conform procedurilor legale, întreprinderea cu capital străin (ÎCS) “NP Base” SRL, care, în septembrie 2012, a fost desemnată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 38/1 din 12.09.2012, în calitate de administrator al BCD. Acesta are misiunea de a organiza, opera, administra şi întreţine baza de date, a coordona şi controla procesul de portare a numerelor, a oferi suportul necesar furnizorilor în procesul de portare a numerelor.

În perioada octombrie 2012 – februarie 2013, Administratorul BDC şi furnizorii de reţele şi servicii publice de telefonie mobilă şi fixă au elaborat Condiţiile tehnice şi comerciale pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor, document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.8 din 26.02.2013. Documentul stabileşte etapele tehnologice ale procesului de portare a numerelor, obligaţiile furnizorilor şi administratorului BDC în vederea asigurării implementării şi realizării procesului de portare a numerelor, modalităţile şi procedura de decontare a costurilor între furnizori, între furnizori şi administratorul BDC, parametrii de calitate a serviciului de portare a numerelor.

Termenul de implementare a portabilității numerelor telefonice în rețelele de telefonie mobilă este 1 iulie 2013, iar în rețelele de telefonie fixă - 31 iulie 2013.


Acte de reglementare a portabilităţii numerelor:

Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 34 din 24.06.2022 Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 35 din 24.06.2022 au fost operate modificări la:

  • Acordul-general-tip de organizare, operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 16 din 09.04.2013;
  • Condiții tehnice și comerciale pentru implementarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 8 din 26.02.2013;

Acordul-general-tip de organizare, operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 16 din 09.04.2013;
Condiții tehnice și comerciale pentru implementarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 8 din 26.02.2013;
Planul de acţiuni pentru implementarea portabilităţii numerelor telefonice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 41 din 11.10.2012;
Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 38/1 din 12.09.2012 privind desemnarea administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova;
Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 38 din 15.08.2012 privind desemnarea câştigătorului concursului de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova;
Caietul de sarcini pentru concursul de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 15 din 05.06.2012;
Regulamentul privind portabilitatea numerelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 34 din 01.12.2011;
Programul de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 52 din 30.06.2011.

Ultima actualizare: 18/01/2024