Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Mai, 2024

Autorizarea generală în sectorul comunicații electronice

Autorizarea generală este un regim juridic prin care se asigură drepturile de furnizare a rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice și se stabilesc obligații specifice domeniului, ce pot fi aplicate tuturor tipurilor de rețele și servicii de comunicații electronice sau unor tipuri specifice, în corespundere cu Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007 (în continuare - Legea nr. 241/2007).

Furnizarea rețelelor publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile (destinate) publicului este supusă regimului de autorizare generală în conformitate cu Legea nr. 241/2007, fără vre-o decizie sau vreun act administrativ. Furnizarea rețelelor și/sau serviciilor speciale de comunicații electronice și furnizarea rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice exclusiv pentru necesități proprii nu sunt supuse regimului de autorizare generală prevăzut de Legea  nr.241/2007. Agenții economici care desfășoară activități de proiectare și execută lucrări de construcție a rețelelor de comunicații electronice nu sunt supuși regimului de autorizare generală.

Autorizarea generală este valabilă fără vreo limitare în timp, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea nr. 241/2007. Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului au dreptul să activeze pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Agenția are dreptul să impună anumite condiții prevăzute de lege pentru unele regiuni, orașe, sate sau pentru anumite rețele de comunicații electronice.

Toate procedurile legate de regimul de autorizare generală, inclusiv înscrierea în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, se efectuează de către Agenţie în mod gratuit.

În conformitate cu Legea nr.241/2007, Agenţia elaborează, actualizează şi modifică nomenclatorul tipurilor de rețele și servicii de comunicații electronice supuse regimului de autorizare generală.

Nomenclatorul tipurilor de rețele și servicii de comunicații electronice supuse regimului autorizării generale, modul de realizare a notificării privind intenția furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice, formularele-tip ale notificării și declarației informative-tip sunt stabilite în Regulamentul privind regimul autorizării generale în domeniul comunicațiilor electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției nr. 54 din 28 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.18-26/71 din 19.01.2018.

Nomenclatorul tipurilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice supuse regimului de autorizare generală conţine:
1) Tipurile de reţele publice de comunicaţii electronice şi infrastructurile asociate acestor reţele, care includ:
a) reţele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată;
b) reţele publice mobile celulare terestre;
c) reţele publice terestre de radiodifuziune;
d) reţele publice cu acces prin satelit destinate serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului;
e) alte tipuri de rețele publice de comunicații electronice furnizarea cărora se încadrează în noțiunile relevante definite la art.2 din Legea nr.241/2007, cu modificările și completările ulterioare.

2) Tipurile de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, care includ:
a) servicii de telefonie destinate publicului;
b) servicii de linii închiriate furnizate prin intermediul reţelelor publice de comunicaţii electronice;
c) servicii de transmisiuni de date furnizate prin intermediul reţelelor publice de comunicaţii electronice;
d) servicii de acces la Internet destinate publicului;
e) servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului;
f) alte tipuri de servicii de comunicații electronice accesibile publicului furnizarea cărora se încadrează în noțiunile relevante definite la art.2 din Legea nr.241/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Informaţii suplimentare: Marina Ursu, tel. 022 251 319, e-mail: marina.ursu@anrceti.md

Ultima actualizare: 26/02/2024