Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

14 Iulie, 2024

Solutionarea litigiilor

 

Legea privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr. 28 din 10 martie 2016 (în continuare Legea nr. 28/2016) a dezvoltat un set cuprinzător de drepturi ale furnizorilor de comunicații electronice, care le pune la dispoziție mijloace de acțiuni atunci când se angajează în activități de construire (instalare), întreţinere, demontare, înlocuire, transfer sau retehnologizare a reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora. Aceste drepturi stau la baza așteptărilor actorilor de pe piața de comunicații electronice, iar respectarea lor de către titularii de proprietate/administrare asupra proprietăților publice și private, constituie un factor esențial pentru facilitarea îmbunătăţirii competenţelor digitale şi a infrastructurii sistemului naţional de furnizare a serviciilor publice, precum şi îmbunătăţirea accesului la infrastructură şi aplicaţiile publice.

Pentru a oferi aceste beneficii, entitățile publice de diferite nivele sunt obligate să respecte legislația națională în materie de acces pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii fizice și, atunci când nu se întâmplă acest lucru, să își asume responsabilitățile ce reies din aplicarea acesteia.

Pe lângă dreptul material al furnizorilor de comunicații electronice cu privire la accesul pe proprietăți, Legea nr. 28/2016 stabilește și mecanismul de soluționare a litigiilor privind accesul pe proprietăți, și anume soluționarea extrajudiciară a litigiilor, ce reprezintă o componentă esențială de punere în aplicare în mod adecvat a prezentei legi.

Din cele de mai sus rezultă că, în afară de prerogativa furnizorilor de comunicaţii electronice de a recurge la justiţie, privind lezarea de către titularii de drepturi asupra proprietăților la care se solicită accesul în temeiul Legii nr. 28/2016, aceştia au la dispoziţie şi o cale facultativă, gratuită şi simplă, iniţiată la cererea acestora și depusă la ANRCETI.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 28/2016, ANRCETI este împuternicită să soluţioneze litigiile dintre furnizorii de comunicații electronice și persoanele care deţin proprietăţile publice sau private, inclusiv infrastructura fizică la care se solicită accesul în vederea instalării, întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor.

Ultima actualizare: 19/04/2023