Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Septembrie, 2021

Directive ale Uniunii Europene

DIRECTIVA 2009/140/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 25 noiembrie 2009

de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele și serviciile de comunicaţii electronice, 2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora și 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor și serviciilor de comunicaţii electronice

PDF, 1.37 MB

DIRECTIVA 2009/136/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 noiembrie 2009

de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele și serviciile de comunicaţii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului

PDF, 1.21 MB

DECIZIA 128/1999/EC

privind introducerea coordonata a sistemului de comunicatii radio mobile de generatie a treia UMTS (Versiune engleză)

PDF, 58.62 KB

Instrucţiunile CE 2002/C165/03

pentru efectuarea analizelor de piaţă şi determinarea puterii semnificative pe piaţă... (Versiune engleză)

PDF, 194.39 KB

Recomandarea CE 2007/879/CE

privind pieţelele relevante de produse şi de servicii din sectorul comunicaţiilor electronice.. (Versiune engleză)

PDF, 53.26 KB

DECIZIA 676/2002/EC

privind cadrul de reglementare pentru politicile de spectru în cadrul Comunităţii Europene (Versiune engleză)

PDF, 110 KB

DIRECTIVA 1999/5/EC

privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală... (Versiune engleză)

PDF, 123.02 KB

Recomandarea CE 2003

cu privire la pieţele relevante ale produselor şi serviciilor de comunicaţii electronice... (Versiune engleză)

PDF, 23.59 KB

DIRECTIVA 2002/77/EC

privind competiţia pe pieţele serviciilor şi reţelelor de comunicaţii electronice (Versiune engleză)

PDF, 162.34 KB

DIRECTIVA 2002/58/EC

privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (Versiune engleză)

PDF, 162 KB

DIRECTIVA 2002/20/EC

privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (Versiune engleză)

PDF, 825.93 KB

DIRECTIVA 2002/21/EC

privind cadrul de reglementare comun pentru serviciile şi reţelele de comunicaţii electronice

PDF, 334.18 KB

DIRECTIVA 2002/22/EC

privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (directiva serviciului universal)

PDF, 370.98 KB

DIRECTIVA 2002/19/EC

privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora (directiva accesului)

PDF, 266.99 KB