Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

Consultări pe pagina web

2024
Nr.
Titlul documentului
Documente adiţionale
1. Proiectul privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 31/2014 privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/ canalelor radio din benzile de frecvenţe 791-821/832-862 MHz, 890-915/935-960 MHz, 1710 - 1785/1805 - 1880 MHz și 1920-1980/2110-2170 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre Detalii
2. Proiectul privind aprobarea tarifelor pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal furnizate de Î.S.”Poșta Moldovei” Detalii
3. Proiectul privind limitarea numărului de licenţe pentru utilizarea frecvenţelor radio în benzile 700 MHz, E900 MHz, 1500 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz, 3600 MHz și 26 GHz, în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice mobile/fixe terestre accesibile publicului Detalii
4. Proiectul cu privire la aprobarea formularelor-tip ale documentelor aferente procedurii autorizării efectuării lucrărilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice în zona de frontieră, la intersecția liniei frontierei de stat pe uscat sau pe apele de frontieră și abrogarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI (HCA) nr. 52/2020 Detalii
5. Proiectul pentru modificarea Procedurii de cesionare sau închiriere a dreptului de utilizare a resurselor limitate, aprobate prin HCA nr. 08/2010 Detalii
6. Proiectul pentru modificarea HCA nr. 126/2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio şi echipamente radio a căror utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe sau a permisului tehnic Detalii
7. Proiectul pentru modificarea Condițiilor tehnice și comerciale pentru implementarea și realizarea portabilității numerelor în Republica Moldova, aprobate prin HCA nr. 08/2013 Detalii

 

-