Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Iunie, 2019

Consultări pe pagina web

Nr.
Titlul documentului
Remarcă
1.
- Proiectul de Analiză a pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă, Iteraţia V (2019)  word:  pdf: 
- Proiectul de Analiză a pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele propriide telefonie mobilă Iteraţia V (2019)  word:  pdf: 
- Proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă (piaţa nr. 3) și ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie mobilă (piaţa nr. 7)

Data la care a început consultarea publică a documentului: 03.06.2019
Data limită pentru primirea recomandărilor: 21.06.2019
- Primul proiect este însoțit de o Notă informativă
- Al doilea proiect este însoțit de o Notă informativă

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări pe marginea proiectelor supuse consultării publice prin e-mail la adresa electronică: office@anrceti.md, cu menţiunea Consultări, prin fax la numărul: +373 22 22-28-85, prin poştă sau direct la sediul Agenţiei pe adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, R. Moldova.

-