Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iunie, 2024

Despre Agenție

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) este autoritatea publică centrală care reglementează activitatea în sectoarele comunicaţii electronice, tehnologia informaţiei și comunicaţii poștale, asigură implementarea strategiilor de dezvoltare a sectoarelor nominalizate şi supraveghează respectarea legislaţiei în domeniu de către furnizorii de pe piețele de comunicaţii electronice și de servicii poștale.

ANRCETI are în sarcină și misiunea de a proteja interesele legitime și drepturile utilizatorilor finali de comunicaţii electronice și servicii poștale, prin promovarea concurenţei pe aceste pieţe, asigurarea utilizării eficiente a resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiilor.

Începând cu luna aprilie 2016, ANRCETI a fost abilitată prin Legea privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice, cu funcția de a asigura respectarea prevederilor acestei legi de către titularii dreptului de proprietate și furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice în vederea obținerii și exercitării dreptului de acces pe proprietăți și de utilizare partajată a infrastructurii asociate rețelelor de comunicații electronice.

ANRCETI are statut de persoană juridică cu buget autonom şi este independentă operațional de furnizorii care activează pe piețele de comunicaţii electronice și de comunicaţii poștale. În activitatea sa, ANRCETI se ghidează de câteva principii de bază: transparenţă, oportunitate, proporţionalitate, obligativitate, neutralitate tehnologică, stabilitate.

În îndeplinirea rolului şi funcţiilor sale legale, ANRCETI colaborează cu Consiliul Concurenţei, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării prevederilor legislaţiei concurenţei, dar şi a prevederilor legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice şi al comunicaţiilor poştale. 

Ultima actualizare: 13/07/2016