Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iunie, 2024

Analiza pieţelor relevante

Potrivit prevederilor Legii comunicaţiilor electronice, ANRCETI identifică pieţele relevante şi efectuează analiza acestora în scopul determinării faptului dacă piaţa respectivă este suficient de competitivă. Analiza pieţelor are, de asemenea, ca scop impunerea, menţinerea, modificarea ori retragerea obligaţiilor speciale preventive faţă de furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele corespunzătoare. Pentru implementarea acestor obiective ANRCETI a elaborat şi aprobat Regulamentul privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe.

Piaţa relevantă este o piaţă de produse şi/sau servicii din domeniul comunicaţiilor electronice, ale cărei caracteristici sunt de aşa natură încât să justifice impunerea prin lege a unor obligaţii speciale. Legea stabileşte că ANRCETI efectuează analiza pieţelor relevante în termen de 3 ani de la stabilirea unei măsuri anterioare privind pieţele respective. La identificarea pieţelor relevante şi la efectuarea analizei situaţiei de pe aceste pieţe, ANRCETI consultă, după caz, Consiliul Concurenţei.

Dacă în urma unei analize ANRCETI constată că pe o piaţă relevantă nu există concurenţă efectivă, ea stabileşte, în corespundere cu regulamentul susmenţionat, furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice care au putere semnificativă pe piaţa respectivă. În acest caz, ANRCETI este în drept să impună acestor furnizori una sau mai multe obligaţii stabilite de Legea comunicaţiilor electronice.

Analiza pieţelor efectuată de ANRCETI cuprinde trei etape:

1. Identificarea pieţelor relevante

În prima etapă, ANRCETI identifică pieţele susceptibile reglementării preventive (ex-ante). În anul 2009, ANRCETI, prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 85 din 28.04.2009, a definit lista pieţelor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice pentru a fi supuse analizei şi determinării dacă sunt relevante reglementării preventive. La definirea pieţelor s-a ţinut cont de recomandările corespunzătoare ale Comisiei Europene, luându-se, totodată, în considerare circumstanţele naţionale specifice ale acestor pieţe.

La identificarea pieţelor relevante ANRCETI aplică două instrumente distincte. Cu ajutorul testului SSNIP (Small but Significant and Non-transitory Increase in Price), ea stabileşte piaţa relevantă a produsului şi piaţa geografică a acestuia. Totodată, ANRCETI aplică testul celor trei criterii recomandate de Comisia Europeană pentru a determina dacă piaţa dată este susceptibilă reglementării preventive.

2. Analiza detaliată a pieţelor relevante şi determinarea furnizorilor cu putere semnificativă

În această etapă, ANRCETI efectuează analiza detaliată a pieţelor relevante identificate şi evaluează gradul de competitivitate pe aceste pieţe. Având în vedere faptul că existenţa furnizorilor cu putere semnificativă pe piaţă este echivalentă cu faptul că concurenţa nu este efectivă1, ANRCETI analizează pieţele relevante în baza unui set de criterii în vederea determinării dacă există furnizori cu putere semnificativă pe aceste pieţe, identifică problemele concurenţiale existente, inclusiv problemele potenţiale, şi propune măsuri de remediere a acestora.

3. Impunerea obligaţiilor speciale preventive

În etapa a treia, ANRCETI stabileşte setul de obligaţii speciale preventive faţă de furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele relevante, obligaţii de natură să contribuie la soluţionarea problemelor concurenţiale existente pe aceste pieţe. ANRCETI are obligaţia să argumenteze deciziile sale privind obligaţiile impuse furnizorilor, inclusiv faptul dacă aceste obligaţii sunt proporţionale riscurilor identificate.

ANRCETI publică şi prezintă Consiliului Concurenţei, în termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării, deciziile ce conţin identificarea pieţelor relevante, desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante şi impunerea obligaţiilor speciale în sarcina furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante.

___________________________
1 În practicile de reglementare preventivă (ex-ante) a puterii semnificative, existenţa unei asemenea puteri de piaţă înseamnă că furnizorii respectivi ar putea face uz de putere (indiferent de faptul dacă aceştia au făcut uz de putere în trecut sau în prezent). În asemenea situaţii, forţa concurenţei nu este efectivă pentru disciplinarea acestor furnizori şi remedierea problemelor potenţiale, fiind necesară o intervenţie de reglementare preventivă.
 
Ultima actualizare: 14/07/2023