Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Octombrie, 2021

Domeniul de nivel superior .md

În temeiul Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007 ANRCETI reglementează gestionarea domeniului de nivel superior .md. Domeniul de nivel superior .md reprezintă codul Republicii Moldova atribuit de Corporaţia pentru Atribuirea Numelor şi Numerelor în Internet (ICANN), în conformitate cu standardul internaţional ISO–3166, în calitate de nume de domeniu de nivel superior pentru identificarea ţării în reţeaua globală Internet. Legea susmenţionată stabileşte că domeniul de nivel superior .md în reţeaua globală Internet se consideră proprietate a statului şi nu poate fi obiect al vînzării-cumpărării sau al arendării.

Înregistrarea, reînregistrarea şi comercializarea subdomeniilor în cadrul domeniului de nivel superior .md se efectuează conform Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior .md, aprobat de ANRCETI. Regulamentul cuprinde principalele reguli şi principii de gestionare a numelor în domeniul de nivel superior .md, determină autorităţile responsabile de politica, strategia şi gestionarea acestor nume, funcţiile şi responsabilităle lor, inclusiv ale Registratorului naţional al numelor în domeniul de nivel superior .md, procedurile de înregistrare, prelungire, modificare sau de radiere din registrele corespunzătoare a subdomeniilor din cadrul domeniului de nivel superior .md.

În noiembrie 2008, ANRCETI a operat un set de modificări şi completări la regulamentul susmenţionat. Acestea au fost făcute în scopul de a aduce regulamentul în concordanţă cu cerinţele noii Legi a comunicaţiilor electronice şi de a eficientiza procesul de gestionare a numelor în domeniul de nivel superior .md. Noua redacţie a regulamentului stabileşte, printre altele, obligaţiunea registrantului de a verifica veridicitatea datelor incluse în formularul de înregistrare, unele restricţii legate de amplasarea pe site-rile subdomeniilor din cadrul domeniului de nivel superior .md a informaţiilor şi imaginilor cu caracter obscen sau ofensatar, a celor ce defăimează Republica Moldova şi alte state, cheamă la violenţă sau pot aduce prejudicii imaginii ţării noastre pe plan internaţional, precum şi a link-urilor la alte site-uri ce conţin astfel de informaţii.

Ultima actualizare: 23/01/2012