Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

Domeniul de nivel superior .md

În temeiul Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, cu modificările ulterioare, ANRCETI reglementează gestionarea domeniului de nivel superior .md. Domeniul de nivel superior .md reprezintă codul Republicii Moldova atribuit de Corporaţia pentru Atribuirea Numelor şi Numerelor în Internet (ICANN), în conformitate cu standardul internaţional ISO–3166, în calitate de nume de domeniu de nivel superior pentru identificarea ţării în reţeaua globală Internet. Legea sus-menţionată stabileşte că domeniul de nivel superior .md în reţeaua globală Internet se consideră proprietate a statului şi nu poate fi obiect al vînzării-cumpărării sau al arendării.

Înregistrarea, reînregistrarea şi comercializarea subdomeniilor în cadrul domeniului de nivel superior .md se efectuează conform Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior .md, aprobat de către ANRCETI.

În anul 2020, ANRCETI a aprobat un nou Regulament cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior .md. Noul regulament stabileşte, regulile și condițiile generale de formare și înregistrare, reînregistrare, revocare și anulare a numelor de subdomenii din domeniul de nivel superior .md, atribuțiile, drepturile și obligațiile părților implicate în procedura de înregistrare și utilizare a numelor de subdomenii din domeniul de nivel superior .md, de soluționare a litigiilor și monitorizare a gestionării domeniului de nivel superior .md.

Regulament are ca scop asigurarea transparenței și nediscriminării, precum și diminuarea efectelor negative la gestionare, administrare, înregistrare și utilizare a numelor de subdomenii din domeniul de nivel superior .md. Prevederile Regulamentului se aplică Registratorului național/ Dealerilor cu drepturi de a înregistra și administra nume de subdomenii din domeniul de nivel superior .md, precum și Registranților numelor de subdomenii în domeniul de nivel superior .md.

Ultima actualizare: 20/02/2023