Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Mai, 2024

Consultări on-line

Pagina „Consultări on-line” are menirea de a oferi consultări operative utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice, precum şi furnizorilor acestor servicii. Până a scrie adresarea electronică către Agenţie, Vă sfătuim să consultaţi, în funcţie de subiectul pe care doriţi să-l abordaţi: 1)Pagina utilizatorului, 2) Pagina furnizorului sau 3) rubrica Întrerbări frecvente, unde puteţi găsi răspuns la întrebarea pe care doriţi să o adresaţi. Întrebarea care Vă preocupă o puteţi adresa Agenţiei şi prin intermediul liniei telefonice pentru informare (apel gratuit). 

Ordinea de examinare a adresărilor electronice parvenite la Agenţie o găsiţi mai jos.

Pentru a scrie o adresare electronică completaţi rubricile ce urmează:
(cîmpurile marcate cu simbolul * se completează în mod obligatoriu)


NOTĂ: Rugăm să citiţi cu atenţie ordinea de expediere a adresărilor electronice şi de examinare a acestora de către Agenţie:
1. Orice persoană interesată poate înainta Agenţiei adresări electronice care conţin propuneri, întrebări, solicitări de informaţii. În urma înaintării acestor adresări, persoana interesată poate obţine informaţii cu privire la activitatea Agenţiei, legislaţia în domeniu, alte informaţii utile atât pentru consumatori, cât şi pentru persoanele juridice şi/sau fizice care furnizează sau intenţionează să furnizeze reţele şi servicii de comunicaţii electronice.
2. În urma examinării adresării electronice, Agenţia Vă va remite, după caz, un răspuns în format electronic (în termen de până la 30 zile lucrătoare) la adresa electronică, indicată de DVS.
3. În cazul în care doriţi să adresaţi Agenţiei un demers sau o petiţie, Vă recomandăm să le expediaţi prin poşta obişnuită, în formă scrisă, pe adresa Agenţiei.
4. Agenţia îşi rezervă dreptul de a răspunde la adresările electronice numai în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.
5. Agenţia ţine la evidenţă toate adresările electronice parvenite prin intermediul paginii „Consultări on-line".


Sus