Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iunie, 2024

Serviciul poștal universal

Art. 21 din Legea nr.36/2016 statuează că orice persoană fizică sau juridică are dreptul să beneficieze de serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal. Serviciul poştal universal reprezintă furnizarea permanentă a unui set de servicii poştale, de o calitate determinată, în toate localităţile de pe teritoriul ţării, la preţuri accesibile pentru toţi utilizatorii. Accesul oricărei persoane fizice sau juridice la serviciul poştal universal este garantat pe întreg teritoriul ţării în condiţii nediscriminatorii.

Legea nr.36/2016 stabilește setul de servicii din sfera serviciului poștal universal, modul de finanțare a acestui serviciu, cerințele și condițiile pe care trebuie să le asigure furnizorul de serviciu poștal universal la furnizarea serviciilor respective.

Serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal sunt următoarele:
a) colectarea, sortarea, transportul şi distribuirea trimiterilor poştale interne şi internaţionale cu o greutate de până la 2 kg;
b) colectarea, sortarea, transportul şi distribuirea coletelor poştale interne şi internaţionale cu o greutate de până la 10 kg;
c) distribuirea coletelor poştale cu o greutate de până la 20 kg, expediate din afara teritoriului Republicii Moldova către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
d) serviciul de trimitere recomandată internă sau internaţională;
e) serviciul de trimitere cu valoare declarată internă sau internaţională;
f) colectarea, sortarea, transportul şi distribuirea cecogramelor interne şi internaţionale cu o greutate de până la 7 kg.

Prin Legea nr.36/2016, furnizor de serviciu poștal universal a fost desemnată Î.S. ”Poșta Moldovei”, aceasta având obligația să asigure condiţiile prevăzute în lege pentru furnizarea serviciilor poştale din sfera serviciului poştal universal. Totodată, Î.S. ”Poșta Moldovei” a fost desemnată în calitate de operator oficial pe teritoriul Republicii Moldova pentru furnizarea serviciilor poştale potrivit tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi conform Legii nr.36/2016.

În conformitate cu art. 31 din Legea nr. 36/2016 Î.S.“Poșta Moldovei” are obligația de a asigura evidenţa analitică în contabilitatea financiară separat pentru serviciile din sfera serviciului poştal universal şi separat pentru cele din afara acestuia, care presupune repartizarea costurilor de producţie aferente serviciilor prestate atât pentru serviciile din sfera serviciului universal, cât şi pentru cele din afara lui în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 24 din 29.09.2016

Ultima actualizare: 22/11/2021