Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

08 Decembrie, 2022

Inventarul rețelelor

Conform art. 24 alin. (2) din Legea nr.28/2016, toţi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a transmite ANRCETI informaţii complete privind natura, disponibilitatea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice pe care le operează şi a elementelor de infrastructură asociate acestora. Informațiile respective vor fi actualizate de către furnizori anual, până în data de 1 iulie a fiecărui an.

Informaţiile vor fi puse la dispoziţia ANRCETI în termen de 12 luni de la data adoptării unei hotărâri a Consiliului de Administraţie, prin care se stabilește modalitatea de îndeplinire a acestei obligații şi formatul informaţiilor respective.

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea modalității de aplicare și formatului informațiilor necesare pentru elaborarea inventarului detaliat al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură asociate acestora a fost supus procedurii de consultare publică și după aprobare va fi publicat pe pagina web oficială a ANRCETI.

Informațiile menționate mai sus sunt necesare ANRCETI pentru implementarea dispozițiilor Legii nr.28/2016, precum și pentru realizarea unui inventar digital detaliat al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociată acestora.

Ultima actualizare: 13/10/2016