Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Mai, 2024

Programe

Pentru o mai bună informare a participanților la piețele de comunicații electronice și servicii poștale, a reprezentanților societății civile, precum și a celor interesați, ANRCETI publică, pe pagina sa oficială, Programul său de elaborare a actelor de reglementare pentru anul 2024, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 80 din 26.12.2024. Programul conţine denumirile reglementărilor ce urmează a fi elaborate în anul 2024, precum și referințele la actele legislative care servesc drept temei pentru elaborarea sau modificarea reglementărilor propuse și termenele de realizare a acestora.

Programele de elaborare ale actelor de reglementare sunt întocmite de către ANRCETI în temeiul legislației în vigoare și al prevederilor Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016, și au drept scop asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul ANRCETI cu participarea efectivă a tuturor părților interesate în procesul dat.

Programul de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2024 poate fi consultat în subsecțiunea Program 2024.

 

Ultima actualizare: 26/12/2023