Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Mai, 2024

Rapoarte

În conformitate cu prevederile Legii comunicaţiilor electronice nr.241 din 15.11.2007, cu modificările și completările ulterioare, ANRCETI elaborează şi publică anual, până în data de 30 aprilie, rapoartele privind activitatea sa și evoluția pieței de comunicaţii electronice în anul precedent.

ANRCETI efectuează această lucrare cu începere din anul 2004. Rapoartele de activitate pot fi consultate în sub-secțiunea Rapoarte de activitate, iar rapoartele privind evoluția pieței de comunicaţii electronice – în sub-secțiunea Rapoarte statistice anuale din secțiunea Evoluția pieţei/Comunicații electronice a paginii web oficiale a ANRCETI.

 

Începând cu anul 2017, în baza informațiilor statistice prezentate de către furnizorii de servicii poștale, ANRCETI elaborează, conform prevederilor Legii comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016, rapoarte statistice anuale cu privire la furnizarea serviciilor poștale. Documentele respective sunt incluse în sub-secțiunea Rapoarte statistice din secțiunea Evoluția pieţei/Comunicații poștale a paginii web oficiale a ANRCETI.

ANRCETI elaborează și publică, de asemenea, pe pagina sa web oficială, în primul trimestru al anului, rapoartele sale financiare pentru anul precedent. Conform prevederilor legii sus-menționate, ANRCETI prezintă anual, până în data de 1 martie, Guvernului rapoartele nominalizate, precum și rapoartele de audit privind executarea bugetului său pentru anul precedent.

 

ANRCETI efectuează acest exercițiu cu începere din anul 2009. Rapoartele nominalizate pot fi consultate în sub-secțiunea Rapoarte financiare.

Ultima actualizare: 25/08/2021