Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Mai, 2024

Organisme internaţionale, europene şi regionale în domeniu

Denumire

 Pagina web

Banca Mondială
 
www.worldbank.org
 
Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare (BERD)

www.ebrd.org
 
Conferinţa Europeană pentru Poştă şi telecomunicaţii (CEPT)

http://www.cept.org/
 
European Commission Information Society
 
http://ec.europa.eu/information_society
/tl/industry/comms/index_en.htm
eSEEurope Regional Cooperation Council

http://www.eseeinitiative.org/
 
Uniunea Internaţională pentru Telecomunicaţii (UIT)
International Telecommunications Union (ITU)
 
www.itu.int
 
BEREC – Grupul Reglementatorilor Europeni pentru Comunicaţii Electronice
BEREC - the Body of European Regulators for Electronic Communications
 
http://berec.europa.eu
 
Grupul Reglementatorilor Independenţi
Independent Regulators Group (IRG)
 
http://www.irg.eu/
render.jsp?categoryName=
CATEGORY_ROOT

 
Reţeaua Reglementatorilor Francofoni de Telecomunicaţii
Réseau francophone de la régulation des Télécommunications (FRATEL)
 
www.fratel.org
 
Forumul Reglementatorilor în Telecomunicaţii din America Latină
Latin American Telecommunications Regulators Forum (REGULATEL)
 
http://www.regulatel.org
 
Comunitatea regională în comunicaţii
Regional Commonwealth in the field of Communications (RCC)
http://www.rcc.org.ru/
 

Ultima actualizare: 21/12/2011