Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Mai, 2024

Tarife

Conform art. 12 din Legea nr. 36/ 2016, serviciile poştale și serviciile de plăți poștale se prestează contra plată conform tarifelor care sunt făcute publice. Tarifele pentru serviciile poştale deschise concurenţei se stabilesc de către furnizorii de servicii poştale, iar tarifele pentru serviciile poştale din sfera serviciului poștal universal se calculează de către furnizorul serviciului poştal universal Î.S. „Poșta Moldovei” și ulterior se aprobă de ANRCETI. Cu referință la tarifele pentru serviciile din sfera serviciului poștal universal, legea stabilește că acestea vor fi accesibile, transparente, nediscriminatorii, fundamentate în funcţie de costuri şi vor fi aplicate unic pe întreg teritoriul ţării.

Potrivit dispozițiilor aceleiași legi, furnizorul de serviciu poştal universal are obligaţia să prezinte ANRCETI proiectul tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului poștal universal, tarife care vor fi calculate conform metodologiei de stabilire a tarifelor, act normativ care a fost aprobat de Consiliul de Administrație al ANRCETI prin hotărârea sa nr. 25 din 29.09.2016.

Metodologia respectivă stabilește modalitatea de calculare a tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal și a tarifelor aplicate pentru utilizarea rețelei poștale publice de către furnizorii de servicii poștale, precum și modul de aprobare și revizuire a tarifelor menționate. Potrivit prevederilor Legii nr. 36/2016, ANRCETI aprobă și tarifele pentru utilizarea rețelei poștale publice de către furnizorii de servicii poștale.

Tarifele se aprobă de ANRCETI în mod transparent şi public și vor fi aduse la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care acestea intră în vigoare.

Conform Legii nr. 36/2016, aplicarea unui tarif unic nu exclude dreptul furnizorului de serviciu poştal universal Î.S. „Poșta Moldovei” de a încheia acorduri individuale privind aplicarea de tarife speciale, în cazul unui volum mare de trimiteri poştale, pentru toţi utilizatorii, respectând principiile transparenţei şi nediscriminării atât cu privire la tarifele propriu-zise, cât şi cu privire la condiţiile asociate acestora. La stabilirea şi aplicarea tarifelor speciale Î.S. „Poșta Moldovei” va respecta cumulativ condiţiile prevăzute în art. 12 alin. (5) din Legea nr. 36/2016.

Ultima actualizare: 13/03/2024