Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

08 Decembrie, 2022

Acces şi interconectare

ANRCETI este autoritatea care reglementează interconectarea reţelelor publice de comunicaţii electronice şi accesul la reţelele şi serviciile publice de comunicaţii electronice şi infrastructura asociată. Procedura privind accesul la reţelele şi/sau serviciile publice de comunicaţii electronice şi infrastructura asociată şi privind interconectarea reţelelor este stabilită de Regulamentul cu privire la interconectare, elaborat şi aprobat de Agenţie.

Obiectivul principal al reglementării interconectării reţelelor şi serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informaţiei constă în promovarea concurenţei, asigurarea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea pieţei serviciilor din domeniile respective.

În acest sens, ANRCETI elaborează principii şi reguli, impune condiţii specifice care să faciliteze derularea rapidă şi eficientă a acordurilor de acces şi interconectare în scopul promovării concurenţei şi asigurării accesului larg al utilizatorilor la servicii.

Abordarea are ca principii:

  • încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi promovarea inovaţiei;

  • ridicarea eficienţei concurenţei şi nivelului de dezvoltare a pieţei;

  • maximizarea utilizării eficiente a facilităţilor existente de comunicaţii electronice şi al tehnologiei informaţiei care asigură accesul utilizatorilor unei reţele la utilizatorii altor reţele;

  • recunoaşterea convergenţei tehnologiilor serviciilor care înlătură graniţele tradiţionale ale segmentelor de piaţă.

Ultima actualizare: 30/12/2009