Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Mai, 2024

Rapoarte privind transparenţa în procesul decizional

Conform art. 16 al Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008, Agenţia în calitate de autoritate de reglementare întocmeşte şi aduce la cunoştinţa publicului rapoartele sale anuale privind transparenţa în procesul decizional. Acelaşi articol al legii nominalizate stabileşte că raportul anual va fi făcut public nu mai târziu de sfârşitul trimestrului I al anului imediat următor anului de referinţă.

 

Raportul anual 2023

Raportul anual 2022

Raportul anual 2021

Raportul anual 2020

Raportul anual 2019

Raportul anual 2018

Raportul anual 2017

Raportul anual 2016

Raportul anual 2015

Raportul anual 2014

- Raportul anual 2013

- Raportul anual 2012

- Raportul anual 2011

- Raportul anual 2010

- Raportul anual 2009

 

Ultima actualizare: 1/03/2024