Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

13 Aprilie, 2024

Concurs frecvenţe

Anunţ publicitar despre organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenței de utilizare a subbenzilor de frecvenţe radio: 2500-2520/2620-2640 MHz din banda de frecvenţe radio 2500-2690 MHz, în scopul furnizării rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă

Anunţ publicitar despre organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea de eliberare a licenţelor de utilizare a subbenziilor de frecvenţe radio din banda de frecvenţe radio 3600-3800 MHz, în scopul furnizării rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă

 


ANUNŢ PUBLICITAR
despre organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenței de utilizare a subbenzilor de frecvenţe radio: 2500-2520/2620-2640 MHz din banda de frecvenţe radio 2500-2690 MHz, în scopul furnizării rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă

1.    Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în continuare ANRCETI, în temeiul Legii comunicaţiilor electronice nr. 241- XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155) întru realizarea Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1077 din 17 noiembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.227-230, art.1192) anunță organizarea concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a subbenzilor de frecvenţe radio 2500-2520/2620-2640 MHz din banda de frecvenţe radio 2500-2690 MHz, în scopul furnizării rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă.

2.    Obiectul concursului este Licenţa de utilizare a subbenzilor de frecvenţe radio 2500-2520/2620-2640 MHz din banda de frecvenţe radio de 2500-2690 MHz, cu lărgimea totală de 40 MHz (în regim FDD).

3.    Cantitatea maximă totală de frecvenţe radio în banda 2500-2690 MHz asupra căreia un participant la concurs va putea deţine drepturi de utilizare în Republica Moldova pentru o perioadă de 15 ani din data eliberării licenţei 4G, este de 40 MHz şi aceste frecvenţe urmează a fi utilizate în Republica Moldova exclusiv în scopul furnizării rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice cu acces radio în bandă largă bazate pe standardele tehnologiilor IMT-2000/UMTS (WCDMA) și/sau LTE și/sau IMT-Advanced.

4.    Câștigătorul concursului se va selecta prin concurs deschis, internaţional, cu aplicarea procedurii de selectare competitivă conform criteriilor și condițiilor stabilite în Caietul de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor de utilizare a subbenzilor de frecvenţe radio 2500-2520/2620-2640 MHz din banda de frecvenţe radio 2500-2690 MHz, în scopul furnizării rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă (Hotărîrea Consiliului de Administrație nr 18 din 11 aprilie 2013).

5.    Concursul se va desfăşura în conformitate cu Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, cu aplicarea procedurii de selectare competitivă, pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (Hotărîrea Consiliului de Administrație nr. 11 din 28 martie 2013).

6.    Candidaţii/participanţii la concurs au obligaţia de a respecta şi demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor şi cerințelor care se impun candidaţilor/participanţilor la concurs conform cerinţelor Caietului de sarcini şi Procedurii de concurs.

7.    La concurs pot participa persoane juridice din Republica Moldova, persoane juridice străine, societăţi civile/asocieri de persoane juridice din Republica Moldova şi/sau străine în scopul depunerii de cereri şi oferte comune.

8.    În vederea participării la concurs potenţialii candidaţii vor transmite la adresa sediului ANRCETI cererea de participare la concurs realizată în condițiile stabilite în Caietul de sarcini şi Procedura de concurs.

9.    Termenul de depunere a cererilor: de la 15.04.2013 pînă la 07.06.2013. Termenul limită pentru primirea cererilor şi ofertelor: ora 16.00 (ora Chişinăului), data de 07.06.2013.

10.    Taxa de participare la concurs constituie 5 000 Euro. Garanția de participare la concurs constituie 100 000 Euro.

11.    Concursul se va desfăşura la data de 02.07.2013. Concursul va fi deschis la orele 10.00 (ora Chişinăului), data de 02.07.2013.

12.    Concursul se va desfăşura la sediul ANRCETI cu adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD 2012, mun. Chişinău, Republica Moldova.

13.    Caietul de sarcini, Procedura de concurs, Condițiile speciale tip de licență, alte documente aferente concursului sunt expuse public pe pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md.

14.    Limba de comunicare în cadrul concursului va fi limba română.

15.    Pentru informaţii suplimentare, agenţii economici interesaţi sunt invitaţi să contacteze organizatorul la adresa de contact sus-menţionată, la telefon: +373 22 251317, prin fax: +373 22 222885, prin e-mail: office@anrceti.md, persoana de contact Ala Baidauz, şef Direcție Reglementări Tehnice şi Standardizare.

 sus
 


ANUNŢ PUBLICITAR
despre organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea de eliberare a licenţelor de utilizare a subbenziilor de frecvenţe radio din banda de frecvenţe radio 3600-3800 MHz, în scopul furnizării rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă

1.    Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în continuare ANRCETI, în temeiul Legii comunicaţiilor electronice nr. 241- XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155) întru realizarea Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1077 din 17 noiembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.227-230, art.1192) anunță organizarea concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a subbenziilor de frecvenţe radio din banda de frecvenţe radio 3600-3800 MHz, în scopul furnizării rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă.

2.    Obiectul concursului sunt 4 (patru) Licenţe de utilizare a subbenziilor de frecvenţe radio din banda de frecvenţe radio de 3600-3800 MHz, cu lărgimea unei subbenzi de 50 MHz (TDD):

1)    Licenţa A    subbanda: 3600 – 3650 MHz;
2)    Licenţa B    subbanda: 3650 – 3700 MHz;
3)    Licenţa C    subbanda: 3700 – 3750 MHz;
4)    Licenţa D    subbanda: 3750 – 3800 MHz.

3.    Cantitatea maximă totală de frecvenţe radio în banda 3600-3800 MHz asupra căreia un participant la concurs va putea deţine drepturi de utilizare în Republica Moldova pentru o perioadă de 15 ani din data eliberării licenţei BWA, este de 50 MHz şi aceste frecvenţe urmează a fi utilizate exclusiv în scopul furnizării rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice cu acces radio în bandă largă în Republica Moldova.

4.    Câștigătorul(ii) concursului se vor selecta prin concurs deschis, internaţional, cu aplicarea procedurii de selectare competitivă conform criteriilor și condițiilor stabilite în Caietul de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor de utilizare a subbenziilor de frecvenţe radio din banda de frecvenţe radio 3600-3800 MHz, în scopul furnizării rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă (Hotărîrea Consiliului de Administrație nr. 12 din 28 martie 2013).

5.    Concursul se va desfăşura în conformitate cu Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, cu aplicarea procedurii de selectare competitivă, pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (Hotărîrea Consiliului de Administrație nr. 11 din 28 martie 2013).

6.    Candidaţii/participanţii la concurs au obligaţia de a respecta şi demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor şi cerințelor care se impun candidaţilor/participanţilor la concurs conform cerinţelor Caietului de sarcini şi Procedurii de concurs.

7.    La concurs pot participa persoane juridice din Republica Moldova, persoane juridice străine, societăţi civile/asocieri de persoane juridice din Republica Moldova şi/sau străine în scopul depunerii de cereri şi oferte comune.

8.    În vederea participării la concurs potenţialii candidaţii vor transmite la adresa sediului ANRCETI cererea de participare la concurs realizată în condițiile stabilite în Caietul de sarcini şi Procedura de concurs.

9.    Termenul de depunere a cererilor: de 15.04.2013 pînă la 07.06.2013. Termenul limită pentru primirea cererilor şi ofertelor: ora 16.00 (ora Chişinăului), data de 07.06.2013.

10.    Taxa de participare la concurs constituie 5 000 Euro. Garanția de participare la concurs constituie 100 000 Euro.

11.    Concursul se va desfăşura la data de 02.07.2013. Concursul va fi deschis la orele 10.00 (ora Chişinăului), data de 02.07.2013.

12.    Concursul se va desfăşura la sediul ANRCETI cu adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD 2012, mun. Chişinău, Republica Moldova.

13.    Caietul de sarcini, Procedura de concurs, Condițiile speciale tip de licență, alte documente aferente concursului sunt expuse public pe pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md.

14.    Limba de comunicare în cadrul concursului va fi limba română.

15.    Pentru informaţii suplimentare, agenţii economici interesaţi sunt invitaţi să contacteze organizatorul la adresa de contact sus-menţionată, la telefon: +373 22 251317, prin fax: +373 22 222885, prin e-mail: office@anrceti.md, persoana de contact Ala Baidauz, şef Direcție Reglementări Tehnice şi Standardizare.

 sus
Ultima actualizare: 15/04/2013