Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Iunie, 2024

Ședința publică de aprobare a unui proiect de hotărâre a Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) comunică despre desfășurarea ședinței publice, la data de 11 martie 2024, ora 10:00, în cadrul căreia va fi examinat și supus aprobării proiectul privind aprobarea tarifelor pentru serviciile poștale din sfera Serviciului Poștal Universal (SPU).

Proiectul de hotărâre a fost supus consultării publice în perioada 13.02.2024-05.03.2024, timp în care pe marginea proiectului respectiv nu au parvenit careva comentarii sau recomandări.

Acest proiect a fost elaborat în temeiul Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016, care prevede că ANRCETI aprobă, în mod transparent și public, tarifele pentru serviciile poștale din sfera SPU.

În nota informativă, care însoțește acest proiect, autorii menționează că analiza rapoartelor privind costurile, veniturile și capitalul angajat pentru anul 2022 arată că veniturile obținute de Î.S. ”Poșta Moldovei” nu acoperă cheltuielile înregistrate pentru prestarea serviciilor din sfera SPU.

Pentru asigurarea acoperirii costurilor generate de furnizarea serviciilor din sfera SPU, dar și a unei activități eficiente, Î.S. „Poșta Moldovei” a prezentat ANRCETI spre examinare și aprobare proiectul de modificare a tarifelor pentru serviciile din sfera SPU.

Tarifele au fost calculate în baza Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile din sfera SPU, aprobată prin Hotărârea ANRCETI nr. 25/2016, în baza costurilor, veniturilor și capitalului angajat pentru anul 2022.

Detalii suplimentare despre proiectul inclus în agenda ședinței pot fi obţinute la tel: 022 251 303 – D. Griciuc și 022 251 334 – P. Basiul.

6 martie 2024

Ultima actualizare: 5/03/2024