Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

05 Martie, 2024

ANRCETI anunță consultarea publică a proiectului de modificare a hotărârii cu privire la raportarea datelor statistice de către furnizorii de servicii poștale

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) expune la consultare publică proiectul de modificare a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 33/2021 (HCA nr. 33/2021) cu privire la raportarea de date statistice de către furnizorii de servicii poștale. Consultarea publică se va desfășura până la 24 februarie 2023.

Potrivit Notei informative care însoțește proiectul menționat, acesta stabilește prezentarea semestrială a setului de indicatori cu privire la situația de pe piața serviciilor poștale, necesari ANRCETI pentru monitorizarea evoluției acestui sector, precum și pentru întocmirea și prezentarea rapoartelor anuale Biroului Național de Statistică, obligație atribuită ANRCETI conform Hotărârii Guvernului nr. 952/2022.

Proiectul de modificare a HCA nr. 33/2021 prevede abrogarea Formularului tipizat al Raportului statistic trimestrial SP-1 ”Rețele și servicii poștale”, dar și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului respectiv (Anexa 1 și 3 la HCA nr. 33/2021). De asemenea, va fi redenumit Formularul tipizat al Raportului statistic anual SP-2 ”Servicii poștale” în Formularul tipizat al Raportului statistic semestrial SP ”Servicii poștale” (Anexa 2 și 4 la HCA nr. 33/2021).

Totodată, ANRCETI propune modificarea modalității de raportare a datelor statistice, care se va realiza prin Sistemul Informațional pentru completarea și prezentarea rapoartelor statistice privind evoluția situației pe piața serviciilor poștale, care a fost testat în perioada 18.01.2023-03.02.2023.

Persoanele interesate pot expedia obiecții și recomandări pe marginea proiectului supus consultării publice, în scris, prin poștă la adresa ANRCETI: bd. Ștefan cel Mare 134, MD-2012, or. Chișinău, prin fax:022222885 și/saula adresa de e-mail: office@anrceti.md.

Informații suplimentare despre proiect le puteți obține la telefoanele: 022251303, D.Griciuc, șef DRAS, și 022251334, P. Basiul, consultant DRAS.

10 februarie 2023

Ultima actualizare: 14/02/2023