Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Iunie, 2024

ANRCETI expune la consultare publică proiectul privind aprobarea tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță consultarea publică a proiectului privind aprobarea tarifelor pentru serviciile poștale din sfera Serviciului Poștal Universal (SPU) furnizate de către Î.S.”Poșta Moldovei”. Consultarea publică se va desfășura până la data de 05.03.2024, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectului.

Potrivit Notei informative care însoțește proiectul, acesta a fost elaborat în temeiul Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016, care prevede că ANRCETI aprobă, în mod transparent și public, tarifele pentru serviciile poștale din sfera SPU.

Analiza rapoartelor privind costurile, veniturile și capitalul angajat pentru anul 2022, arată că veniturile obținute de Î.S. ”Poșta Moldovei” nu acoperă cheltuielile înregistrate pentru prestarea serviciilor din sfera SPU.

Astfel, ținând cont de cele menționate, pentru asigurarea acoperirii costurilor generate de furnizarea serviciilor din sfera SPU, dar și unei activități eficiente, Î.S. „Poșta Moldovei” a prezentat ANRCETI spre examinare și aprobare proiectul de modificare a tarifelor pentru serviciile din sfera SPU.

Tarifele au fost calculate în baza Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile din sfera SPU, aprobată prin Hotărârea ANRCETI nr. 25/2016, în baza costurilor, veniturilor și capitalului angajat pentru anul 2022.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md.

Informaţii suplimentare despre proiectul respectiv pot fi obţinute la tel: 022 251 303 – D. Griciuc și 022 251 334 – P. Basiul.

13 februarie 2024

Ultima actualizare: 13/02/2024