Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Iunie, 2024

Consultare publică a proiectului de hotărâre a Consiliului de Administrație de modificare a HCA nr. 31/2014

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi, 17 ianuarie, pe pagina web oficială www.anrceti.md, la consultare publică proiectul hotărârii ANRCETI nr. 31/2014 privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/ canalelor radio din benzile de frecvenţe 791-821/832-862 MHz, 890-915/935-960 MHz, 1710 - 1785/1805 - 1880 MHz și 1920-1980/2110-2170 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre.

Modificarea hotărârii a fost inițiată în temeiul pct. 29) alin. 2) din Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 31 din 14.07.2014, la solicitarea titularilor de licențe. Proiectul Hotărârii a fost elaborat în temeiul art. 9 alin. (1) lit. c), art. 10 alin. (1) lit. c) și art. 26 alin. (9) și (10) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007, cu modificările ulterioare, art. 121 și art. 125 alin. (3) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.

Consultarea se va desfăşura până la data de 06 februarie 2024, aceasta fiind data limită pentru prezentarea propunerilor asupra documentului.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022222885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md.

Informaţii suplimentare despre proiect le puteţi obţine la telefonul 022251303, D. Griciuc, șef DRA, 022251312.

Ultima actualizare: 17/01/2024