Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Iunie, 2024

Ședință publică de aprobare a unor proiecte de hotărâri

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță desfășurarea ședinței publice, la data de 26 decembrie 2023, ora 10.00, în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării următoarele proiecte de hotărâri:
1. Proiectul cu privire la aprobarea Programului de elaborare a actelor normative al ANRCETI pentru anul 2024;
2. Proiectele privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la puncte fixe (Piața 4) și ale pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces central la puncte fixe pentru produse de larg consum (Piaţa 5).

Potrivit notelor informative nr. 1 și nr. 2 proiectele menționate, dar și Analiza piețelor 4 și 5 au fost consultate public pe site-ul www.anrceti.md, secțiunea Transparență decizională/Consultări pe pagina web. În timpul desfășurării consultărilor publice, ANRCETI a recepționat recomandări parvenite de la persoanele interesate pe marginea proiectului nr. 1, și acestea pot fi consultate în Sinteza recomandărilor.

Şedinţa va avea loc în regim hibrid. Detalii privind accesul la ședința publică, pot fi obținute de la I. Mereuța, cu datele de contact: e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau tel.: 022251355, în intervalul orelor 9.00 – 9.55.

Informații suplimentare despre aceste proiecte pot fi obținute la telefoanele: 022251303, D. Griciuc, șef DRA, 022251334, A. Baidauz, specialist DRA, 022251337, V. Vozian, consultant DRA.

20 decembrie 2023

Ultima actualizare: 20/12/2023