Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

13 Aprilie, 2024

ANRCETI anunță ședință publică de aprobare a proiectului hotărârii privind instituirea serviciilor publice în domeniile de competență și aprobarea Regulamentului privind organizarea și prestarea de către ANRCETI a serviciilor publice

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță organizarea, la data de 26 mai 2023, ora 10:00, unei ședințe publice în cadrul căreia va fi examinat și supus aprobării proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație privind instituirea serviciilor publice în domeniile comunicațiilor electronice și comunicațiilor poștale și aprobarea Regulamentului privind organizarea şi prestarea de către ANRCETI a serviciilor publice în domeniile de comunicații electronice și comunicații poștale.

Scopul proiectului respectiv constă în crearea unui cadru normativ pentru prestarea serviciilor publice de către ANRCETI în vederea asigurării accesibilității, calității serviciilor publice şi eficienței prestării acestora.

Potrivit notei informative, prin proiectul menționat se propune instituirea serviciilor publice în domeniile comunicațiilor electronice și comunicațiilor poștale, prestate de către ANRCETI, precum și aprobarea Regulamentului privind organizarea şi prestarea de către ANRCETI a serviciilor publice în domeniile comunicațiilor electronice și comunicațiilor poștale. Regulamentul stabilește principiile prestării serviciilor publice, raporturile juridice, drepturile și obligațiile ANRCETI și ale beneficiarului serviciului public, modul de prestare a serviciului public etc.

Proiectul a fost supus consultării publice în perioada 03.02.2023-24.02.2023. În cadrul procesului de consultare publică a parvenit un aviz de la Ministerul Justiției, prin care au fost înaintate propuneri de modificare. Toate propunerile au fost examinate și acceptate, fiind incluse în Tabelul de sinteză la proiectul de hotărâre.

Şedinţa publică se va desfășura în regim hibrid. Detaliile privind accesul online la ședința publică, pot fi obținute în ziua ședinței, de la I. Mereuță, cu datele de contact: e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau tel.: 022251355, în intervalul orelor 9:00-9:55.

Informații suplimentare despre aceste proiecte pot fi obținute la telefoanele: 022251303 -D. Griciuc, șef DRA, 022251312 - A. Baidauz, specialistă DRA.

23 mai 2023

Ultima actualizare: 23/05/2023