Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Iunie, 2024

Consultarea publică a proiectului Programului de elaborare a actelor normative al ANRCETI pentru anul 2024

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi, 23 noiembrie, pe pagina web oficială www.anrceti.md, la consultare publică proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la aprobarea Programului de elaborare a actelor normative al ANRCETI pentru anul 2024 (în continuare – Program). Consultarea se va desfăşura până la data de 14 decembrie 2023, aceasta fiind data limită pentru prezentarea propunerilor asupra documentului.

Proiectul Programului a fost elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2016 și are drept scop asigurarea transparenței în procesul decizional al ANRCETI.

Programul include proiecte de acte normative, care au menirea să dezvolte și să actualizeze cadrul de reglementare a comunicațiilor electronice, conform prevederilor Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007.

Potrivit notei informative care însoțește acest proiect, ANRCETI își propune ca în anul 2024 să elaboreze un set de acte normative noi, dar și să modifice unele reglementări în vigoare prevăzute de legile și actele normative de specialitate și de documentele de politici în domeniu, care vizează:
- emiterea hotărârii privind limitarea numărului de licențe pentru tilizarea frecvenţelor/canalelor radio în benzile de frecvență 700 MHz, e900 MHz, 1500 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz, 3600 MHz și 26 GHz în scopul furnizării rețelelor publice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului;
- elaborarea documentelor de concurs: proceduri, caiete de sarcini și condiții speciale tip de licențe de utilizare a frecvențelor/canalelor radio în benzile de frecvență 700 MHz, e900 MHz, 1500 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz, 3600 MHz și 26 GHz în scopul furnizării rețelelor publice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, după caz, actualizarea unor acte normative în vigoare;
- modificarea hotărârii cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice;
- modificarea hotărârilor privind indicatorii de calitate pentru serviciile de comunicaţii electronice accesibile publicului și a Metodologiei de măsurare şi evaluare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile celulare terestre GSM, UMTS şi LTE în benzile de frecvenţe 800, 900, 1800, 2100 şi 2600 MHz;
- elaborarea Metodologiei de calcul a plăţilor pentru utilizarea spectrului de frecvenţe radio;
- stabilirea măsurilor de reglementare preventivă a pieţei de tranzit de trafic în rețelele publice de telefonie (Piaţa 9 – iterația 7) etc.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022222885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md.

Informaţii suplimentare despre proiect le puteţi obţine la telefonul 022251303, D. Griciuc, șef DRA, 022251312, A. Baidauz, specialistă DRA.

23 noiembrie 2023

Ultima actualizare: 23/11/2023