Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

13 Aprilie, 2024

Consultare publică a proiectelor privind analiza pieţelor 1, 3, 7 şi măsurile de reglementare preventivă a acestor pieţe

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi pe pagina web oficială www.anrceti.md spre consultare publică următoarele proiecte de hotărâri:
1. Proiectul analizei pieței accesului utilizatorilor finali, persoane fizice și juridice, la un post fix din rețeaua publică de telefonie (Piaţa 1) și proiectul privind măsurile de reglementare preventivă a acestei piețe;
2. Proiectul analizei pieței de terminare a apelurilor voce în rețelele proprii de telefonie fixă (Piaţa 3) și proiectele privind măsurile de reglementare preventivă a acestei piețe;
3. Proiectul analizei pieței de terminare a apelurilor voce în rețelele proprii de telefonie mobilă (Piața 7) și proiectele privind măsurile de reglementare preventivă a pieței respective;

Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor expuse spre consultare este 20 martie 2023.

Potrivit notei informative care însoțește proiectul 1, ANRCETI conclude că această piață nu mai întrunește respectarea testului celor trei criterii și demonstrează că această piață nu mai este susceptibilă reglementării preventive, propunând retragerea obligațiilor speciale preventive impuse anterior în sarcina S.A.”Moldtelecom”.

În nota informativă nr. 2 și nr. 3 se menționează că atât piața 3, cât și piața 7 rămân în continuare susceptibile reglementării preventive. Autorii susțin că toți furnizorii de telefonie fixă și mobilă au putere semnificativă pe aceste piețe, însă puterea de influență a lor este diferită.

În cadrul analizelor anterioare ale piețelor 3 și 7 ANRCETI a supus reglementării preventive doar terminarea apelurilor voce cu origine națională. Din anul 2022, ANRCETI, în scopul creării condițiilor necesare pentru aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între cele două state, a extins măsurile de reglementare supra serviciilor de terminare a apelurilor provenite din România. Având în vedere adresarea autorităților din Republica Moldova către Comisia Europeană pentru acordarea țării noastre a unui regim facilitat de roaming și semnalele pozitive primite, apare necesitatea pregătirii condițiilor necesare pe piețele cu ridicata relevante pentru aproximarea cadrului național la cadrul de reglementare comun european. Din acest motiv, ANRCETI, în urma analizei efectuate în iterația 6, planifică extinderea măsurilor speciale preventive de reglementare a piețelor 3 și 7 supra apelurilor provenite de la numere ale statelor din Uniunea Europeană (UE) și celor din Spațiul Economic European, pentru a le acorda tratamentul tarifar similar celor naționale.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022 251 303, 022 251 337, 022 251 334.

27 februarie 2023

Ultima actualizare: 27/02/2023