Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

05 Martie, 2024

ANRCETI expune spre consultare publică două proiecte de hotărâri

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) expune spre consultare publică două proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație:
1. Proiectul privind aprobarea Condițiilor speciale tip de licență pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din benzile de frecvențe 17,3-20,2 GHz și 27,5-30,0 GHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații prin satelit geostaționar/nongeostaționar, destinate transmisiilor de date;
2. Proiectul privind aprobarea Condițiilor speciale tip de licență pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din benzile de frecvențe 10,7-12,75 GHz și 14,0-14,5 GHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații prin satelit geostaționar, destinate transmisiilor de date.

Consultarea proiectelor se va desfășura până la 14 aprilie 2023.

Ambele proiecte au fost elaborate în vederea asigurării implementării Programului de management al spectrului de frecvențe radio pentru anii 2021-2025 și a valorilor minime de expunere a blocurilor generice de frecvențe pentru alocare prin procedură de selectare competitivă, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 987/2020 (HG nr. 987/2020).

Proiectele respective au drept scop dezvoltarea serviciilor de comunicații prin satelit geostaționar și nongeostaționar destinate transmisiilor de date cu utilizarea frecvențelor menționate, după cum prevede HG nr. 987/2020, cu modificările ulterioare. Detalii despre proiectele expuse la consultare publică se regăsesc în nota informativă nr. 1 și nr. 2.

Persoanele interesate pot expedia comentarii și recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poștă, la adresa ANRCETI: bd. Ștefan cel Mare 134, MD 2012, Chișinău, Republica Moldova, prin fax: 022222885 și/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md.

Informații suplimentare despre proiecte pot fi obținute la numerele de telefon 022251303, D. Griciuc, șef DRA, și 022251312, A. Baidauz, specialistă DRA.

27 martie 2023

Ultima actualizare: 27/03/2023