Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

05 Martie, 2024

ANRCETI anunță ședință publică de aprobare a două proiecte de hotărâri

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță pentru vineri, 3 martie 2023, ora 10.00, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării două proiecte de hotărâri: 1) proiectul pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 54/2017 cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere din domeniul comunicațiilor electronice și 2) proiectul pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 126/2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvențe radio și echipamente radio a căror utilizare este permisă fără obținerea unei licențe sau a permisului tehnic. Şedinţa va avea loc în regim online, prin intermediul aplicației Zoom.

Consultarea publică a proiectelor respective a avut loc în perioada 27.01.2023-16.02.2023.

Potrivit notei informative care însoțește primul proiect, elaborarea acestuia a fost necesară pentru aducerea în concordanță cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și Legii nr. 161/2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător. Modificările propuse vin să faciliteze persoanele fizice și juridice în procesul de realizare a notificării/solicitării/sistării activității, prin intermediul Ghișeului unic.

Recomandările parvenite pe marginea proiectului respectiv au fost acceptate și se regăsesc în Sinteza recomandărilor.

Potrivit notei informative care însoțește al doilea proiect, autorii menționează că revizuirea acestuia a fost condiționată de modificările operate recent în Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe, și a fost necesară în vederea armonizării la deciziile Comitetului pentru comunicații electronice (ECC) din cadrul CEPT (Conferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii), la prevederile Recomandării ERC-70-03, cu modificările din 10.06.2022, care se referă la utilizarea dispozitivelor cu rază mica de acțiune (SRD).

Informații suplimentare despre aceste proiecte pot fi obținute la telefoanele: 022251303 – D. Griciuc, șef DRAS, 022251312 - A. Baidauz, specialist DRAS.

Detalii privind accesul la ședința publică, pot fi obținute de la I. Mereuță, cu datele de contact: e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau tel.: 022251355, în intervalul orelor 09.00-09.55.

Ultima actualizare: 28/02/2023