Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

05 Martie, 2024

Ședință publică de aprobare a două proiecte de hotărâri

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță pentru vineri, 31 martie 2023, ora 10.00, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării două proiecte de hotărâri:
1) proiectul privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 33/2021 cu privire la raportarea de date statistice de către furnizorii de servicii poștale;
2) proiectul pentru modificarea Regulamentului cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior .md, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 42/2020.

Primul proiect a fost consultat public în perioada 10.02.2023-24.02.2023, iar al doilea în perioada 03.02.2023-24.02.2023.

Potrivit notei informative nr. 1, proiectul respectiv stabilește prezentarea semestrială a setului de indicatori cu privire la situația de pe piața serviciilor poștale, necesari ANRCETI pentru monitorizarea evoluției acestui sector, precum și pentru întocmirea și prezentarea rapoartelor anuale Biroului Național de Statistică, obligație atribuită ANRCETI conform Hotărârii Guvernului nr. 952/2022.

Acest proiect prevede abrogarea Formularului tipizat al Raportului statistic trimestrial SP-1 ”Rețele și servicii poștale”, dar și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului respectiv (Anexa 1 și 3 la HCA nr. 33/2021). De asemenea, va fi redenumit Formularul tipizat al Raportului statistic anual SP-2 ”Servicii poștale” în Formularul tipizat al Raportului statistic semestrial SP ”Servicii poștale” și completată Instrucțiunea (Anexa 2 și 4 la HCA nr. 33/2021).

Totodată, ANRCETI propune modificarea modalității de raportare a datelor statistice, care se va realiza prin Sistemul Informațional pentru completarea și prezentarea rapoartelor statistice privind evoluția situației pe piața serviciilor poștale. Recomandările parvenite pe marginea proiectului respectiv se regăsesc în Sinteza recomandărilor.

Potrivit notei informative nr. 2, prin acest proiect se propune modificarea denumirii Contractului încheiat între Registratorul național (I.P.”STISC”) și Dealerii, în scopul clarificării anumitor prevederi ale Regulamentului nr. 42/2020. Recomandările parvenite pe marginea documentului respectiv se regăsesc în Sinteza recomandărilor.

Şedinţa va avea loc în regim online, prin intermediul aplicației Zoom.

Detalii privind accesul la ședința publică, pot fi obținute de la I. Mereuță, cu datele de contact: e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau tel.: 022251355, în intervalul orelor 9.00-9.55.

Informații suplimentare despre aceste proiecte pot fi obținute la telefoanele: 022251303, D. Griciuc, șef DRA, 022251334, P. Basiul, consultant DRA.

28 martie 2023

Ultima actualizare: 28/03/2023