Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Mai, 2023

Hotărîri ale Consiliului de Administraţie

original

H.C.A. nr. 16 din 17.07.2020

Hotărire privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Apel Net”

PDF, 92.2 KB

original

H.C.A. nr. 15 din 17.07.2020

Hotărire privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“AltNet-C.C.”

PDF, 91.69 KB

original

H.C.A. nr. 13 din 16.06.2020

Hotărire cu privire la abrogarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 18/2016 

PDF, 145.32 KB

original

H.C.A. nr. 12 din 16.06.2020

Hotărire cu privire la aprobarea Formularelor-tip ale actelor aferente activităţii de furnizare a serviciilor poştale

PDF, 238.76 KB

original

H.C.A. nr. 11 din 16.06.2020

Hotărire cu privire la modificarea unor hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

PDF, 195.81 KB

original

H.C.A. nr. 06 din 24.03.2020

Hotărire pentru executarea prevederilor Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020

PDF, 308.74 KB

original

H.C.A. nr. 05 din 16.03.2020

Hotărâre privind măsurile de urgență în legătură cu activitatea furnizorilor și furnizarea serviciilor accesibile publicului de comunicații electronice și poștale

PDF, 146.43 KB

original

H.C.A. nr. 03 din 22.01.2020

Hotărire privind aprobarea Procedurii de administrare a resurselor tehnice

PDF, 89.75 KB

original

H.C.A. nr. 02 din 22.01.2020

Hotărâre privind abrobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației pentru anul 2020

PDF, 1.14 MB

original

H.C.A. nr. 61 din 24.12.2019

Hotărâre privind stabilirea principiilor şi regulilor de utilizare a reţelei poştale publice a furnizorului de serviciu poştal universal.

PDF, 213.22 KB

original

H.C.A. nr. 60 din 24.12.2019

Hotărâre pentru aprobarea Modalității de implementare a măsurilor minime de securitate și integritate a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului

PDF, 488.23 KB

original

D.C.A. nr. 58 din 29.11.2019

Decizie cu privire la aprobarea Programului sectorial de supraveghere a pieței echipamentelor radio pentru anul 2020 

PDF, 2.58 MB

original

H.C.A. nr. 54 din 25.10.2019

Hotărîre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale pentru anul 2020

PDF, 364.14 KB

original

H.C.A. nr. 53 din 25.10.2019

Hotărîre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor electronice pentru anul 2020

PDF, 365.98 KB

original

D.C.A. nr. 47 din 07.08.2019

Decizie privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea procedurii privind soluționarea reclamațiilor utilizatorilor de servicii poștale 

PDF, 353.32 KB

original

H.C.A. nr. 44 din 01.07.2019

Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi funcţionare a Consiliului de soluţionare a disputelor în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

PDF, 295.6 KB

original

H.C.A. nr. 43 din 01.07.2019

Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de tarifare a apelurilor la numerele scurte din blocul de numere 13xx

PDF, 215.36 KB

original

H.C.A. nr. 11 din 28.02.2019

Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de măsurare şi evaluare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile celulare terestre GSM, UMTS şi LTE în benzile de frecvenţe 800, 900, 1800, 2100 şi 2600 MHz

PDF, 660.64 KB

original

H.C.A. nr. 10 din 28.02.2019

Hotărâre privind indicatorii de calitate pentru serviciile de comunicaţii electronice accesibile publicului

PDF, 547.2 KB

original

H.C.A. nr. 66 din 28.12.2018

Hotărâre privind aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2019

PDF, 271.32 KB