Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

02 Iunie, 2023

Formularul raportului statistic

Formularul raportului statistic pentru furnizorii de rețele și/sau servicii poștale

Denumirea formularului
Subiecții care prezintă formularul statistic
Termenul de prezentare a formularului
 

SP-1. Reţele operate şi servicii furnizate.

Furnizorii autorizaţi de ANRCETI pentru furnizarea serviciilor poștale.
semestrial:
a) până pe data de 1 martie pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 iulie și 31 decembrie
b) până pe data de 1 septembrie pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie și 30 iunie
 

Instrucţiunea privind modul de completare a Formularului tipizat al Raportului statistic al furnizorului de reţele şi/sau servicii poştale

Notă: Formularul raportului statistic pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii poștale și Instrucțiunea privind modul de completare a acestui formular au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.33 din 13.10.2021. 

Potrivit hotărârii menționate, furnizorii de reţele şi/sau servicii poştale autorizați în condițiile Legii comunicaţiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016, au obligația să transmită ANRCETI informația statistică conform formularului raportului statistic în fiecare trimestru, până la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportare.

Furnizorii vor prezenta la ANRCETI formularul completat al raportului statistic în formă electronică la adresa de email: raport.statistic@anrceti.md şi în unul din următoarele moduri:
a) prin depunere, personal sau de către reprezentantul furnizorului de servicii poştale, sub luare de semnătură;
b) prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire, la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 403, mun. Chişinău.

Informaţii suplimentare la tel.: 022 251 331, e-mail: elena.nedin@anrceti.md, cu privire la completarea formularului statistic.

Ultima actualizare: 14/04/2023