Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iunie, 2024

ANRCETI anunță consultarea publică a unui proiect de hotărâre a Consiliului de Administrație

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță consultarea publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului plății de utilizare a spectrului de frecvențe radio. Consultarea publică se va desfășura până la data de 30 mai 2024, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectului respectiv.

Proiectul menționat a fost elaborat urmare a modificărilor operate la Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (Legea nr. 241/2007) prin Legea nr. 207/2023 pentru modificarea unor acte normative (fortificarea autorității de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și sincronizarea termenului de valabilitate a licențelor de utilizare a frecvențelor radio) (Legea nr. 207.2023), aprobării Hotărârii Guvernului nr. 1038 din 21.12.2023 cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” (IP „SNMFR”).

Modificările operate la Legea nr. 241/2007, prin Legea nr. 207/2023, au aliniat legislația națională la Codul European al Comunicațiilor Electronice (Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului și a Consiliului European din 11 decembrie 2018).

Potrivit notei informative, plățile au fost stabilite pe principii transparente, proporționale și nediscriminatorii în dependență de scopul utilizării frecvenței, precum și de valoarea economică, criteriile fizice ale benzii de frecvențe, nivelul armonizării pe plan internațional și european a acestora.

ANRCETI menționează că, la baza stabilirii plăților pentru utilizarea spectrului de frecvențe radio au stat valorile tarifelor pentru serviciile prestate anterior de către IP „SNMFR”, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 951/2020, iar metodologia de stabilire a acestora a fost pe larg consultată cu piața. Astfel, cuantumul plăților propuse spre aprobare reprezintă o valoare ajustată a acelor tarife, care au fost adaptate la situația economică actuală.

În conformitate cu art. 2 pct. 2) din Hotărârea Guvernului nr. 1038/2023, Hotărârea Guvernului nr. 951 din 22.12.2020 urmează a fi abrogată din data de 1 septembrie 2024.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md.

Informații suplimentare despre proiectul respectiv pot fi obținute la tel: 022251303 - Dumitru Griciuc, 022251334 - Petru Basiul.

8 mai 2024

Ultima actualizare: 8/05/2024