Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Iunie, 2019

ANRCETI a satisfăcut cererea ÎM "Orange-Moldova" SA de a elibera o licenţă pentru utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio...

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a satisfăcut cererea Întreprinderii Mixte "Orange-Moldova" S.A. de a elibera o licenţă pentru utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G).

Comisia pentru eliberarea licenţelor a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), la şedinţa din 08 august 2008, în temeiul actelor legislative şi normative în vigoare cît şi a invitaţiei de depunere a cererilor respective, a satisfăcut cererea depusă de ÎM "Orange-Moldova" SA de eliberare a licenţei pentru utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G) în cadrul blocului de frecvenţe în regim FDD-1935,3-1950,1/2125,3-2140,1 МHz şi în regim TDD - 1899,9-1904,9 MHz şi cu lărgimea de bandă totală de 34,6 MHz.

Invitaţia de depunere a cererilor a fost lansată de ANRCETI la 31 iulie 2008 în baza hotărârii Comisiei pentru eliberarea licenţelor a ANRCETI din 30 iulie 2008, fiind expusă pe pagina de Internet a ANRCETI şi expediată în adresa celor patru operatori de telefonie mobilă celulară: ÎM "Eventis" SRL, SA "Moldtelecom", ÎM "Moldcell" SA şi ÎM "Orange-Moldova" SA.

Prin licenţa dată ÎM "Orange-Moldova" SA este autorizată să furnizeze o reţea publică şi servicii publice de comunicaţii mobile celulare de generaţia a treia (3G): telefonie vocală, SMS şi MMS, roaming, servicii transport date, inclusiv acces la Internet mobil, televiziune IP, video pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu respectarea standardelor tehnologiei de radioacces terestru IMT-2000 cu interfaţa radio UMTS şi cu utilizarea exclusivă a blocului de frecvenţe, în regim FDD-1935,3-1950,1/2125,3-2140,1 МHz şi în regim TDD - 1899,9-1904,9 MHz şi cu lărgimea de bandă totală de 34,6 MHz.

ÎM "Orange-Moldova" SA va putea ridica licenţa acordată, în termen de 30 de zile de la aprobarea de către ANRCETI a hotărârii privind eliberarea acesteia, după ce va transfera la bugetul de stat suma de 8 milioane dolari SUA. Taxa pentru eliberarea licenţei a fost stabilită prin Hotărârea Guvernului nr.660 din 02.06.08 cu privire la implementarea serviciilor de comunicaţii mobile celulare de generaţia a treia (3G).

Licenţa este acordată pe o perioadă de 15 ani, cu dreptul de reînnoire pentru o perioadă similară în condiţiile legislaţiei în vigoare.

La momentul ridicării licenţei ÎM "Orange-Moldova" SA va primi şi condiţiile licenţei care includ anumite cerinţe şi obligaţii ce urmează a fi respectate de către titularul licenţei la utilizarea blocului de frecvenţe alocat şi la furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G).

Potrivit obligaţiilor impuse, titularul licenţei urmează să lanseze serviciile 3G nu mai târziu de 1 august 2009, să acopere cu reţele 3G şi să asigure accesul la serviciile 3G pînă la finele primului an de operare municipiile Chişinău şi Bălţi, pînă la finele anului doi de operare - mun. Comrat, centrele raionale Cahul, Orhei, Ungheni şi Soroca şi pînă la finele anului trei de operare celelalte 29 de centre raionale. După trei ani de operare titularul licenţei va asigura acoperirea teritoriului Republicii Moldova în dependenţă de cerinţele pieţii.

Ultima actualizare: 16/12/2008