Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Iulie, 2019

La 15 mai expiră termenul limită de prezentare de către furnizori a rapoartelor statistice pentru trimestrul I al anului 2019

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) amintește furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice despre obligaţia de prezentare la ANRCETI, până la data de 15 mai 2019, a rapoartelor statistice pentru trimestrul I al anului 2019 privind evoluţia situaţiei pe segmentele de piaţă pe care activează. Această obligație este stabilită în Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 33 din 17.11.2011 cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice.

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 33 din 17.11.2011, furnizorii au obligaţia să completeze şi să prezinte trimestrial ANRCETI formularele statistice „CE-2. Reţele şi servicii fixe”, „CE-3. Reţele şi servicii mobile” şi „CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale”. Formularele menţionate se completează de către furnizorii care prestează reţelele şi serviciile respective.

Formularele rapoartelor statistice pot fi descărcate de pe pagina de Internet a ANRCETI www.anrceti.md, secţiunea Formulare. Tot acolo furnizorii pot consulta şi Instrucţiunile pentru completarea acestor formulare.

Furnizorii vor completa și vor expedia formularele statistice prin sistemul informațional „Raportare on-line” care poate fi accesat prin intermediul bannerului „Raportare on-line”, publicat pe pagina principală a site-ului ANRCETI, sau la adresa https://eservicii.anrceti.md.

În cazul în care furnizorii nu au posibilitate să completeze și să expedieze formularele statistice prin intermediul sistemului informațional, ei vor prezenta ANRCETI formularele completate în formă electronică (formatul MS Excel) la adresa: raport.statistic@anrceti.md. Suplimentar, aceste formulare vor fi remise ANRCETI și în unul din următoarele moduri: (i) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură sau (ii) prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 403 mun. Chişinău, MD 2012.

13 mai 2019

Ultima actualizare: 13/05/2019