Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

13 Aprilie, 2024

Consultarea publică a proiectului cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectul hotărârii Consiliului său de Administraţie cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice. Data limită de prezentare a recomandărilor asupra documentului este 26 august 2011.

Proiectul a fost elaborat în temeiul art. 9 (1) lit. l), s), u), art. 10 (1) lit. e), f), şi art. 11 (9) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 şi va înlocui hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică (ANRTI) nr. 02/1 din 04.02.2004, modificată şi completată prin hotărârea ANRTI nr. 1 din 06.01.2005, care a fost elaborată în conformitate cu Legea Telecomunicaţiilor nr. 520 din 07.07.1995.

Nota informativă care însoţeşte proiectul hotărârii argumentează necesitatea adoptării acesteia prin:
- ajustarea acestora la prevederile Legii comunicaţiilor electronice;
- efectuarea analizelor de piaţă necesită culegerea unor informaţii suplimentare;
- calcularea costurilor la anumite servicii necesită colectarea datelor privind elaborarea modelelor de calculaţie a costurilor şi popularea acestora cu informaţii relevante;
- în vederea efectuării segmentării pieţei este necesară delimitarea serviciilor cu ridicata de cele cu amănuntul;
- necesitatea introducerii indicatorilor noi la anumite servicii.

Persoanele interesate pot expedia recomandări asupra proiectului supus consultării publice la adresa electronică: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-337.

14 iulie 2011

Ultima actualizare: 15/07/2011