Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

05 Martie, 2024

A fost publicat Programul de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova

Astăzi, 22 iulie 2011 în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC – www.mtic.gov.md) emis la 30 iunie, prin care a aprobat Programul de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011 – 2013 elaborat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md). Programul prevede implementarea portabilităţii numerelor în reţelele de telefonie mobilă până la finele anului 2012 şi în reţelele de telefonie fixă – până la sfârşitul anului 2013.

Scopul principal al programului constă în asigurarea dreptului utilizatorului final la libera alegere a furnizorului de servicii publice de telefonie fără necesitatea de aşi schimba numărul de telefon. Autorii programului consideră că implementarea portabilităţii numerelor va stimula concurenţa, întrucât acest serviciu va determina furnizorii să depună eforturi suplimentare pentru menţinerea şi atragerea clienţilor prin oferte şi servicii mai atractive la tarife accesibile. Totodată, ei estimează că lansarea acestui serviciu va conduce la reducerea diferenţelor existente între tarifele pentru convorbirile în reţea şi cele pentru convorbirile în afara reţelei.

Documentul stabileşte obiectivele, acţiunile ce urmează a fi întreprinse, etapele, termenele şi responsabilii de implementare a acestora, rezultatele scontate, procedurile de raportare şi evaluare a implementării portabilităţii numerelor. El prevede trei etape principale pentru implementarea portabilităţii numerelor.

La prima etapă (a. 2011), Agenţia va finaliza cadrul normativ necesar: Regulamentul privind portabilitatea numerelor în Republica Moldova şi Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, a principiilor şi criteriilor de selectare a unei/unor entităţi care va realiza şi/sau administra baza de date centralizată pentru implementarea portabilităţii numerelor în reţelele de telefonie mobilă şi fixă. La aceeaşi etapă Agenţia va organiza şi desfăşura concursul de selectare a entităţii/entităţilor care va realiza şi/sau administra baza de date centralizată.

Pentru a doua etapă (a. 2012) Programul prevede crearea bazei de date centralizate pentru reţelele mobile, operarea modificărilor şi efectuarea testărilor în reţelele de telefonie mobilă, lansarea portabilităţii numerelor în aceste reţele. La etapa a treia (a. 2013) vor fi efectuate lucrări similare în reţelele de telefonie fixă. Potrivit Programului, responsabili de desfăşurarea lucrărilor prevăzute pentru etapele doi şi trei sunt furnizorii de reţele şi servicii publice de telefonie care vor efectua portatrea numerelor, iar de crearea bazei de date centralizate – entitatea/entităţile selectate în baza concursului desfăşurat de ANRCETI.

În prezent, serviciul portabilităţii numerelor telefonice este implementat în mai bine de 50 de ţări ale lumii, de el beneficiază peste 154 mil. de abonaţi. Prima ţară care a implementat în 1997 portabilitatea numerelor a fost Singapore. În Europa acest serviciu a fost lansat, prima dată, în anul 1999, în Marea Britanie şi Olanda, după care, începând cu anul 2003, păstrarea numărului de telefon de către abonat a devenit literă de lege pentru toate ţările membre ale Uniunii Europene (UE). Actualmente, acest serviciu poate fi accesat în toate cele 27 ţări ale UE.

22 iulie 2011

Ultima actualizare: 22/07/2011