Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iunie, 2024

Autorităţile de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din Republica Moldova şi Republica Polonă îşi consolidează relaţiile de colaborare

La invitaţia Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), o delegaţie a Oficiului Comunicaţiilor Electronice (UKE) din Republica Polonă, condusă de preşedintele acestuia, Marcin Cichy, se află, săptămâna curentă, într-o vizită de lucru la ANRCETI.

Vizita de lucru a fost organizată în cadrul prevederilor Acordului de Colaborare, încheiat între cele două părţi la 3 iulie curent, la Varşovia, având drept scop schimbul de informații și experiență pe un șir de aspecte de reglementare de interes reciproc pentru ambele autorități, în special, privind realizarea hărţii digitale a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora.

Pe parcursul zilelor de 22-23 octombrie, cât a durat vizita, reprezentanţii UKE şi-au împărtăşit experiența și cele mai bune practici de implementare a hărţii digitale a rețelelor şi serviciilor de comunicații electronice în bandă largă, de stabilire a cerințelor pentru proiectarea şi amplasarea infrastructurii asociate, precum şi de monitorizare a respectării cerințelor respective.

La rândul său, specialiștii ANRCETI s-au axat, în discursurile sale, pe reglementarea pieţelor de comunicații electronice, în special, a pieţei de tranzit pentru traficul în reţelele publice de telefonie, dar și pe alte subiecte, precum stabilirea indicatorilor de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice şi metodologia de măsurare și evaluare a parametrilor specifici ai acestor indicatori, funcționarea în Republica Moldova a Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive s.a.

Oficiul Comunicaţiilor Electronice (UKE) din Republica Polonă este una din cele șapte autorități de reglementare din țările europene (Bulgaria, România, Lituania, Cehia, Macedonia, şi Croaţia) cu care ANRCETI a încheiat Acord de Colaborare privind facilitarea cooperării și a schimbului de informații în domeniul comunicațiilor electronice.

Album foto

23 octombrie 2019 

Ultima actualizare: 23/10/2019