Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iunie, 2024

Un nou Plan Național de Numerotare telefonică

ANRCETI informează furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice că la data de 01.02.2023 a fost publicat noul Plan Național de Numerotare (PNN), aprobat prin Ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr. 5 din 12 ianuarie 2023.

Modificările operate au drept scop dezvoltarea rețelelor și/sau serviciilor publice de comunicații electronice din Republica Moldova, și au fost elaborate în conformitate cu prevederile Recomandării Uniunii Internaționale în Telecomunicații E. 129 (01/2013) privind forma de prezentare a PNN.

În noua redacție a PNN au fost incluse suplimentar resursele tehnice pentru identificarea rețelelor publice de comunicații electronice: codurile de semnalizare internaționale ISPC (International Signalling Point Code), naționale NSPC (National Signalling Point Code) și MNC (Mobile Network Code). Totodată, au fost alocate resurse de numerotare pentru serviciile M2M (Machine-to-Machine) și IoT (Internet of Things).

PNN se elaborează de către ANRCETI, în confornitate cu recomandările organismelor internationale la care Republica Moldova este parte și se aprobă de către organul central de specialitate. PNN stabilește structura, formatul și destinația resurselor de numerotare utilizate în Republica Moldova pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice.

3 februarie 2023

Ultima actualizare: 3/02/2023