Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iunie, 2024

ANRCETI anunță ședință publică de aprobare a unor proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunţă pentru marți, 09 august 2022, ora 9.00, şedinţa publică a Consiliului de Administraţie la care vor fi examinate şi supuse aprobării următoarele proiecte de Hotărâri ale Consiliului de Administrație al ANRCETI:

1) privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor publice cu acoperire regională și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în sistem digital terestru de televiziune;
2) privind aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru eliberarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în scopul furnizării rețelelor publice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în sistem digital terestru de televiziune;
3) privind aprobarea Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor publice cu acoperire regională și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în sistem digital terestru de televiziune;
4) pentru aprobarea Anunţului publicitar despre organizarea concursului pentru eliberarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor publice cu acoperire regională și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în sistem digital terestru de televiziune în Republica Moldova.

Proiectele Hotărârilor sus-menționate au fost elaborate în temeiul Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007, în conformitate cu prevederile Acordului regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 şi în Republica Islamică Iran, în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz, semnat în cadrul Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii Geneva 2006 (RRC-06) şi ratificat de către Republica Moldova prin Legea nr.69/2008, precum și luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 78/2020 privind implementarea unor acţiuni pentru finalizarea procesului de tranziţie la televiziunea digitală terestră.

Conform Notei informative la primul proiect, Proiectul de hotărâre, stabilește, în principal, drepturile, obligațiile și cerinţele tehnice și operaționale de utilizare a frecvențelor radio, de furnizare a multiplexelor cu acoperire regională, de acoperire cu semnal radio a zonelor de alocare, de furnizare a serviciilor publice de comunicaţii electronice accesibile publicului ce constau în servicii de programe de televiziune, de asigurare a calităţii serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în sistem digital terestru, care urmează a fi respectate de către titularul licenţei pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] la furnizarea, reţelelor cu acoperire regională şi a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, în sistem digital terestru de televiziune.

Conform Notei informative la al doilea proiect, Proiectul de hotărâre tabilește regulile și procedura de organizare și desfășurare a concursului, organizatorul concursului și atribuțiile acestuia, modul de instituire și atribuțiile a comisiei care va conduce concursul, modul de solicitare a clarificărilor la documentele de concurs, cerințe față de cererea de participare la concurs precum și modul de transmitere acesteia, cerinţele minime faţă de candidaţii la concurs şi drepturile acestora, descrierea detaliată a etapelor de desfășurare a concursului, responsabilitățile și obligațiile comisiei, participanților la concurs precum și a persoanelor antrenate în activitatea comisiei, modalitatea de soluționare a litigiilor, regulile de comportare a participanților la concurs în cadrul desfășurării concursului, alte prevederi relevante.

Conform Notei informative la al treilea proiect, Proiectul de hotărâre tabilește, obiectele concursului, cerinţe tehnice, administrative, comerciale şi financiare minime pe care candidatul la concurs trebuie să le îndeplinească, termenele şi modul în care se pot depune cererile și ofertele de participare la concurs, criteriile de evaluare a ofertelor, grila de punctaj pentru evaluarea ofertelor, calendarul orientativ al desfășurării concursului precum și obligaţiile minime pe care participantul la concurs urmează să-şi le asume în cazul în care oferta acestuia este nominalizată câştigătoare a concursului.

Proiectele au fost expus spre consultare publică, de la data de de 24.06.2022 până la data de 27.07.2022. Propuneri și obiecții la proiecte nu au parvenit.

Ședința publică se va desfășura în regim online, prin intermediul aplicației Zoom. Detalii privind accesul la ședința publică, vor putea fi obținute în intervalul orelor 08.00-08.55 la adresa de e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau la tel.: 022251355.

Ultima actualizare: 4/08/2022