Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Mai, 2024

Subiecte de interes comun discutate de către ANRCETI și BNS

La 5 ianuarie curent, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) a primit în vizită de lucru reprezentanții Biroului Național de Statistică (BNS), în frunte cu Directorul general al instituției, domnul Oleg CARA.

În cadrul discuției, Directorul adjunct al ANRCETI a făcut o trecere în revistă a activităților anterioare comune pe care le-au desfășurat cele două instituții, a adus mulțumiri Biroului pentru suportul acordat în accederea la standardele şi procedurile statistice și a reiterat întreaga deschidere spre noi colaborări pe domenii de interes comun, pentru coordonarea activităților în domeniul statistic.

La fel au fost aduse în discuție posibilitățile de consolidare a colaborării bilaterale între ANRCETI și BNS, în mod special privind armonizarea statisticilor din domeniul comunicațiilor electronice la standardele europene, dat fiind statutul RM de țară candidat la aderarea la Uniunea Europeană.

În acest context, părțile au făcut un schimb de opinii privind necesitatea modernizării datelor statistice, a modalităților de colectare, prelucrare și diseminare a acestora, în baza celor mai bune practici utilizate în UE, menționând în același timp că acest aspect oferă noi posibilități de colaborare bilaterală, reciproc benefică pentru ambele instituții.

Doamna Silvia Bojoga l-a informat pe domnul Director general despre intenția ANRCETI de a revizui cadrul de reglementare cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicații electronice și poștale, totodată menționând despre importanța obținerii de către ANRCETI a statutului de producător de statistici oficiale și exprimând speranța că BNS va acorda suportul necesar în acest sens.

Agenda întrevederii a inclus și alte subiecte relevante pentru cele două instituții și a re-lansat relațiile de colaborare între acestea.

5 ianuarie 2023

Ultima actualizare: 9/01/2023