Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Iunie, 2024

Oportunități de finanțare oferite de Comisia Europeană pentru proiectele de digitalizare în Republica Moldova și Ucraina

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) îndeamnă companiile din domeniul telecomunicațiilor din țara noastră să aplice la programe de finanțare oferite de către Comisia Europeană, care au fost prezentate astăzi în cadrul sesiunii speciale organizată în format online de Rețeaua birourilor de competență în bandă largă (BCO), dedicată asigurării conectivității durabile în Republica Moldova și Ucraina. Această oportunitate este oferită prin intermediul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF), R. Moldova fiind prima țară din afara UE care se asociază acestui mecanism.

La eveniment au participat manageri de program din cadrul Comisiei Europene, directoratul DG CONNECT, reprezentanți ai ministerelor de resort din R. Moldova, Ucraina, România și Polonia, personae interesate din industria de telecomunicații din țările menționate.

În cadrul sesiunii a fost prezentată experiența CTO NETIA din Polonia privind procesul de aplicare la proiectul depus în cadrul programului Digital Global Gateways, precum și stadiul actual al proiectului. Deasemenea, au fost discutate oportunitățile de finanțare ale UE disponibile pentru proiectele de digitalizare în R. Moldova și Ucraina.

Scopul programelor de finanțare oferite de către CE este construirea rețelelor magistrale (backbone) de înaltă capacitate pentru a asigura conectivitate internatională, acoperirea transfrontalieră cu rețele 5G de-a lungul coridoarelor de transport feroviar, căi navigabile și terestre, în vederea îmbunătățirii conectivității cu Europa, și nu numai.

R. Moldova și Ucraina pentru prima data pot solicita direct finanțare europeană în cadrul acestui program de proiecte, în rezultatul semnării acordurilor de asociere la CEF în anul curent. Termenul depunerii propunerilor de proiect este 20 februarie 2024.

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) este implementat în baza Regulamentului (UE) nr.1316/2013 al Parlamentului şi Consiliului, și sprijină implementarea proiectelor de interes european, care vizează dezvoltarea și construcția unor infrastructuri și servicii noi, precum și modernizarea infrastructurilor și serviciilor existente în sectoarele: transport, telecomunicații și energie.

6 decembrie 2023

Ultima actualizare: 6/12/2023